Hledejte

Při dnešní audienci pro hnutí Policoro ve Vatikánu papež zmínil také úbytek populace v Itálii. Zde žehná těhotné účastnici setkání. Při dnešní audienci pro hnutí Policoro ve Vatikánu papež zmínil také úbytek populace v Itálii. Zde žehná těhotné účastnici setkání. 

František k mladým z Policoro: Nebojte se přiložit ruku k dílu

Papež František přijal dnes ve Vatikánu zástupce hnutí Policoro

Policoro je projekt italské církve, který se snaží dát konkrétní odpověď na problém nezaměstnanosti v Itálii. Policoro, město v jižní Itálii, je místem, kde se v roce 1995 konalo první setkání projektu, které inicioval Don Mario Operti. Ve své promluvě papež řekl, že „projekt Policoro byl a stále je znamením naděje, zejména pro tolik oblastí na jihu Itálie, kde chybí práce a dochází tam k vykořisťování zaměstnanců“.

„Nebojte se přiložit ruku k dílu, i bezúplatně, abyste pozvedali životy těch, kteří jsou upozaděni. Opakem odhodlání je průměrnost nebo povrchnost, která vede k tomu, že si od začátku myslíte, že víte všechno, a nehledáte řešení problémů tím, že byste se sami vystavili rizikům.“

„Drazí mladí, kteří se učíte ve škole sociálního učení církve. Vy jste již nyní znamením naděje. Kéž vaše přítomnost v diecézích pomůže všem pochopit, že evangelizace probíhá také skrze péči o práci.“

Cílem projektu Policoro je čelit problému nezaměstnanosti mladých lidí, pořádat vzdělávací iniciativy pro novou kulturu práce, propagovat a podporovat podnikání mladých lidí v perspektivě subsidiarity, solidarity a legality, v souladu se zásadami sociální nauky církve.

 

(Vatican News)

5. června 2021, 12:38