Hledejte

Audience vedení a studentů Institutu "Ambrosoli" z Codogna Audience vedení a studentů Institutu "Ambrosoli" z Codogna 

Papež: Zkušenost pandemie ať probudí kritický smysl při užívání digitálních nástrojů

Papež František přijal ve Vatikánu žáky a učitele italského učiliště Giorgia Ambrosoliho ze severoitalského Codogna. „Svět práce je jednou z největších obětí koronavirové pandemie. Vaše úsilí a úspěchy jsou proto znamením naděje,“ řekl Svatý otec.

František poznamenal, že z mnoha zemí světa dostává pozitivní signály o návratů studentů do školních lavic. „Máte v sobě sílu a touhu. Když jsou probuzeny moudrostí a nadšením dospělých, přinášejí skvělé plody. Když se kreativita učitelů setká s touhami studentů, není viru, který by to mohl zadržet,” zdůraznil papež.

Připomněl dlouhé měsíce odluky učitelů a studentů. „Tato negativní zkušenost nás může poučit o významu skutečných a nikoli virtuálních mezilidských vztahů,” dodal.

„Vy, chlapci a děvčata, jste dětmi digitální společnosti, která otevřela nové cesty poznání a komunikace. Víme však dobře, že spolu s tím přichází nebezpečí uzavřenosti do sebe a vnímání skutečnosti přes filtr, který jen zdánlivě rozšiřuje naši svobodu. Kéž zkušenost pandemie, spolu s „abstinencí” od přátelských vztahů probudí ve vás větší kritický smysl při užívání těchto nástrojů, aby zůstaly výlučně nástroji, to znamená pomůckami podléhajícími naší inteligenci a vůli. A ještě jedna věc, kterou vám chci říci: Určitě jste mnohokrát slyšeli «musíme dbát o mladé lidi, protože jsou budoucností». Nikoli, jste přítomnost. Budete budoucností, pokud jste přítomností. Bez mladých lidí je společnost takřka mrtvá, přinášíte nový život. Nezapomínejte na to!”

(job)

22. května 2021, 16:47