Hledejte

o. Marco Galante o. Marco Galante  

Papež zatelefonoval „covidovému“ nemocničnímu kaplanovi

Otec Marco Galante, kněz padovské diecéze, nemocniční kaplan a pastýř čtyř farností, na konci minulého roku strávil měsíc nepřetržité služby v nemocnici, vyhrazené pacientům s koronavirem. Nyní na stejné pracoviště každé ráno pravidelně dochází. V dopise papeže Františkovi popsal, jak mnozí nemocní obětují své utrpení na jeho úmysly. A Františkova odpověď na sebe nenechala dlouho čekat...

Když je don Marco ve službě, nosí ochranný oblek s kapucí jako všichni ostatní zdravotníci, na kterém však, kromě svého jména, fixem přikreslil stylizovaný kříž. Jak vypráví pro naše mikrofony, zkušenost krajního utrpení, s níž se denně setkává, jej přiměla k napsání dopisu papeži Františkovi:

„Chtěl jsem, aby k němu dorazilo jedno poselství. Nemocní, s kterými mluvím a kteří se mi svěřují, mne totiž často žádají o to, aby mohli své utrpení nabídnout za dobro církve a na papežovy úmysly. Jiným tento úkon pomáhá k tomu, aby své bolesti dali smysl. Jen stěží se nám daří najít význam bolesti, a proto skutečnost, že ji vložíme do rukou někoho jiného, nám utrpení pomůže prožívat a snášet ho“.

Nedlouho po odeslání dopisu zastihl otce Galanteho nečekaný telefonát z domu svaté Marty:

„Musím říci, že to bylo překvapení, které mne úplně vyvedlo z míry. Mám rád vtipkování a žerty, ale v tomto případě jsem ze sebe nevypravil ani slovo. Slyšet na druhé straně papežův hlas byl skutečně silný zážitek, ale jsem rád, že telefonát nebyl určen mně, ale celé nemocniční realitě, kterou prožívám a kde pracuji společně s řadou dalších lidí. Pro všechny to bylo požehnáním...Zažertoval si ale papež. Když jsem totiž zaslechl jeho hlas, vykřikl jsem: »Mamma mia!« A František mě ujistil, že není moje matka, ale papež, a s chutí se tomu zasmál. Taky jsem se usmál, ale hlavně jsem si sedl, protože to byla sice krásná chvíle, ale zároveň jsem byl dojatý.“

Nezastírá italský nemocniční kaplan, o. Marco Galante, v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas.

(jag)

3. května 2021, 14:41