Hledejte

Papež zahájil akční platformu iniciativ v duchu encykliky Laudato si´

Jaký svět chceme zanechat novým generacím?, ptá se papež František ve videoposelství k zahájení "Platformy iniciativ v duchu encykliky Laudato si'", sedmileté pracovní strategie zaměřené na různé oblasti, od rodin a řeholních institutů přes farní a diecézní společenství po školství, zdravotnictví či podnikání. Účelem platformy je výchova k udržitelnému životnímu stylu, k němž provází sedm dílčích cílů, propojujících ekologii a sociální otázky.

Platformu Laudato si´ dnes v tiskovém středisku Svatého stolce představil prefekt vatikánského Úřadu pro službu všestrannému lidskému rozvoji, kard. Peter Turkson, sestra Sheila Kinsey z Mezinárodní unie generálních představených a Carolina Bianchi, zastupující Světové katolické klimatické hnutí. Při brífinku, který se konal v souvislosti se zakončením mimořádného Roku Laudato si´, vyhlášeného u příležitosti pátého výročí zveřejnění stejnojmenného dokumentu, zaznělo také videoposelství, ve kterém papež František opakuje výzvu obsaženou ve zmíněné encyklice: "pečujte o Zemi, která je naším společným domovem".

“Tento domov, který nás hostí, už dlouhý čas trpí ranami, které mu sami zasazujeme svým dravým přístupem. Domníváme se, že jsme pány planety a jejích zdrojů a můžeme nezodpovědně nakládat s tím, co nám Bůh dal. Dnes se tyto rány dramaticky projevují v bezprecedentní ekologické krizi, která postihuje půdu, vzduch, vodu a obecně ekosystém, v němž lidé žijí. Současná pandemie tedy ještě silněji upozornila na volání přírody a chudých, kteří jejími následky trpí nejvíce, a zdůraznila, že vše je vzájemně propojené a závislé a že naše zdraví nelze oddělovat od zdraví životního prostředí, ve kterém žijeme”.

V odpověď na toto dvojí – sociální a ekologické - volání Země a chudých papež František považuje za prioritní “nový ekologický přístup, který promění náš způsob obývání světa, životní styl, vztah k zemským zdrojům a vůbec náš pohled na člověka a život”. Cestou, po níž se máme vydat, je tedy “integrální lidská ekologie, která zahrnuje nejen otázky životního prostředí, ale člověka v jeho celistvosti”, aby bylo možné naslouchat “nářku chudých” a být “kvasem pro novou společnost”.

“Neseme velkou odpovědnost, zejména vůči budoucím generacím. Jaký svět chceme zanechat našim dětem a mladým lidem? Naše sobectví, lhostejnost a nezodpovědnost ohrožují budoucnost našich dětí! Proto znovu vyzývám: pečujme o naši matku Zemi, překonejme pokušení sobectví, které z nás dělá dravce jejích zdrojů, pěstujme úctu k darům Země a stvoření, zaveďme takový životní styl a společnost, které konečně budou ekologicky udržitelné. Nabízí se nám příležitost, jak připravit lepší zítřek pro všechny. Z Božích rukou jsme dostali zahradu, nemůžeme svým dětem zanechat poušť”.

Připomíná papež František ve videoposelství, kterým dnes zahájil akční platformu Laudato si´.

(jag)

25. května 2021, 15:40