Hledejte

Papež František zdraví shromáždění při modlitbě Anděl Páně v neděli 20. května Papež František zdraví shromáždění při modlitbě Anděl Páně v neděli 20. května 

Papež vyzval k modlitbě za Libanon

Po promluvě věnované dnešní slavnosti Nejsvětější Trojice z okna papežské knihovny, obrátil František pozornost k některým aktuálním tématům:

Nejprve Svatý otec připomněl včerejší beatifikaci ve Španělsku:

„Ve španělské Astorze byly včera blahořečeny María Pilar Gullón Yturriaga, Octavia Iglesias Blanco a Olga Pérez-Monteserín Núñez. Tyto tři odvážné laičky se po vzoru dobrého Samaritána věnovaly léčení lidí zraněných za války, neopustily je ve chvíli nebezpečí, riskovaly a byly zavražděny z nenávisti k  víře. Chvalme Pána za jejich evangelní svědectví!“

Dále Svatý otec vybídl celou církev k modlitbě za Libanon:

“1. července se ve Vatikánu setkám s hlavními představiteli křesťanských komunit přítomných v Libanonu, abychom reflektovali znepokojující situaci v této zemi a modlili se společně za dar míru a stability. Svěřuji tento úmysl přímluvě Matky Boží, tolik uctívané na poutním místě v Harisse. A již nyní vás prosím, abyste doprovázeli přípravy této události bratrskou modlitbou a vzývali pro tuto milovanou zemi poklidnější budoucnost.”

František zmínil rovněž dnešní Světový den pamatující na lidi trpící roztroušenou sklerózou a italský Národní den úlevy v nemoci. Blízkost je „vzácný balzámem, který poskytuje podporu a útěchu trpícím,“ dodal s odakazem na poselství k letošnímu Světovému dni nemocných. Na závěr pak zmínil ještě Bibli v dialektu, kterou dnes dopoledne dostal darem:

„Dnes ráno jsem přijal malou skupinu věřících, která mi přinesla překlad celé Bible ve svém dialektu. Autorem je jediný člověk a pracoval na překladu osm let! Je to osm svazků, celá kniha v dialektu. Také on (překladatel) byl přítomen a řekl mi, že četl, modlil se a překládal. Chtěl bych za toto gesto poděkovat a znovu vám zopakovat, abyste Bibli četli, čtěte Boží Slovo, abyste v něm nacházeli sílu k životu. A také – vím, že se opakuji – noste s sebou stále Nový Zákon, kapesní evangelium - v tašce, v kapse, abyste ho mohli číst kdykoli během dne. Takto najdeme Ježíše v Písmu svatém. Učme se z příkladu tohoto muže, který takto pracoval osm let. A říkal mi: „Pracoval jsem v modlitbě“.

(job)

 

30. května 2021, 16:10