Hledejte

Izraelský hasič hasí pole úmyslně zapálené během posledních střetů Izraelský hasič hasí pole úmyslně zapálené během posledních střetů 

Papež vyzývá k ukončení násilí v Jeruzalémě

Františkovy pozdravy a výzvy po modlitbě Regina Coeli

Drazí bratři a sestry!

        Se zvláštním znepokojením sleduji události, které se dějí v Jeruzalémě. Modlím se, aby to bylo místo setkání, nikoli násilných střetů, místo modlitby a míru. Vyzývám všechny, aby hledali sdílená řešení, aby byla respektována multináboženská a multikulturní identita Svatého města a mohlo převládnout bratrství. Násilí plodí pouze násilí. Dost s těmi střety.

        A také se modlíme za oběti teroristického útoku, který se včera odehrál v Kábulu. Byl to nelidský čin, který zasáhl mnoho mladých dívek, když opouštěly školu. Modleme se za každého z nich a za jejich rodiny. A kéž Bůh dá mír Afghánistánu.

        Dále bych chtěl vyjádřit znepokojení nad napětím a násilnými střety v Kolumbii, které vedly k úmrtím a zraněním. Je tu mnoho Kolumbijců, pomodleme se za vaši vlast.

Dnes byl v Agrigentu blahořečen mučedník spravedlnosti a víry Rosario Angelo Livatino. Ve službě komunitě jako čestný soudce, který se nikdy nenechal zkazit, usiloval o to, aby neodsuzoval, ale osvobozoval. Jeho práce ho vždy stavěla „pod Boží vedení“; za to se stal svědkem evangelia až do své hrdinské smrti. Jeho příklad může být pro každého, zejména pro soudce, podnětem k tomu, aby byl věrným zastáncem zákona a svobody. Potlesk novému blahoslavenému!

        Srdečně vás všechny zdravím, Římané i poutníci. Díky za vaši přítomnost! Zejména zdravím nemocní fibromyalgií. Vyjadřuji jim svou blízkost a doufám, že vzroste pozornost věnovaná této někdy tak opomíjené patologii.

A matky nemohou chybět! Tuto neděli se v mnoha zemích slaví Den matek. Pozdravme všechny matky na světě, i ty, které s námi už nejsou. Potlesk matkám!

Přeji všem šťastnou neděli. A nezapomeňte se za mě modlit. Dobrou chuť k obědu a nashledanou!

 

(vac)

9. května 2021, 19:10