Hledejte

Papež: Přísná pravidla pro finanční spekulaci

Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými,“ tak zní všeobecný úmysl Světové sítě modlitby s papežem na měsíc květen, k němuž František připojil v krátkém videozáznamu svůj komentář:

„Zatímco reálná ekonomika, která vytváří práci, je v krizi – kolik jen lidí je bez práce! – finanční trhy nebyly nikdy tak přebujelé jako nyní. Jak vzdálený životu většiny lidí je velký finančnický svět! Pokud finančnictví není regulované, stává se pouhou spekulací řízenou monetárními politikami. Taková situace je neudržitelná. Je nebezpečná – zdůrazňuje papež František. – Abychom zabránili tomu, že následky této situace opět padnou na chudé, je zapotřebí zavést přísná pravidla pro finanční spekulaci. Spekulace – tento termín chci zdůraznit. Finance mají být nástrojem služby, nástrojem sloužícím člověku a péči o náš společný dům! Ještě máme čas, abychom zahájili proces globální změny, který by nastolil odlišnou ekonomiku, spravedlivější, inkluzívní a udržitelnou, která neponechává nikoho vzadu. Udělejme to! A modleme se, aby představitelé finančnictví spolupracovali s vládami na regulaci finančních trhů a ochraně ohrožených občanů.“

Říká papež František ve svém komentáři ke květnovému všeobecnému úmyslu Světové sítě modlitby s papežem.

(job)

4. května 2021, 19:14