Hledejte

Z dnešní generální audience Z dnešní generální audience 

Papež připomenul výročí atentátu na Jana Pavla II.

Dnešní generální audience se po více než šesti měsících opětovně konala za účasti věřících, kteří papeže Františka očekávali na vatikánském nádvoří sv. Damase.

Papež pokračoval 33. částí z cyklu katechezí o modlitbě, kterou nazval „Boj o modlitbu“. Uvedlo ji čtení z desátého Žalmu (10,1.12-14):

Hospodine, proč jsi tak vzdálen, proč se skrýváš v dobách tísně?

Povstaň, Hospodine, Bože, zdvihni svou ruku, nezapomínej na chudáky!

Jak to, že bezbožník pohrdá Bohem a říká si v srdci: „Nepotrestá!“?

Ty však vidíš; ty sleduješ útrapy i žal, abys je vzal do svých rukou. Na tebe se spoléhá ubožák, sirotkovi tys pomocníkem.

Katechezi Svatého otce najdete ZDE.

V závěru dnešní generální audience, v pozdravu k polským poutníkům, papež František upozornil na zítřejší liturgickou památku Panny Marie Fatimské a čtyřicáté výročí atentátu na Jana Pavla II.

„Sám sv. Jan Pavel II. rozhodně zdůrazňoval, že za svůj život vděčí Fatimské Paní. Skrze tuto událost si můžeme uvědomit, že náš život a dějiny světa jsou v Božích rukou. Svěřme Neposkvrněnému Srdci Panny Marie církev, sebe a celý svět. V modlitbě ji prosme o pokoj, ukončení pandemie, kajícného ducha a naše obrácení. Ze srdce vám žehnám.“

(jag)

 

12. května 2021, 14:37