Hledejte

Logo Ignaciánského roku Logo Ignaciánského roku 

Papež František se připojil k modlitbě na začátku Ignaciánského

František zaslal videoposelství k začátku Ignaciánského roku, který začal ve španělské Pamploně při příležitosti pětisetletého výročí obrácení sv. Ignáce z Loyoly.

Vatikán, Pamplona.

Papež František zaslal videoposelství k začátku Ignaciánského roku, který začal ve španělské Pamploně při příležitosti pětisetletého výročí obrácení sv. Ignáce z Loyoly.

Zde je text papežova poselství:

Vážení přátelé,

jsem rád, že se mohu připojit k této modlitbě na začátku Ignaciánského roku k oslavě obrácení svatého Ignáce. Doufám, že všichni, kteří se nechali inspirovat Ignácem a ignaciánskou spiritualitou, budou tento rok skutečně prožívat jako zkušenost obrácení.

V Pamploně před 500 lety se Ignácovi v jediném okamžiku rozpadly všechny jeho světské sny. Dělová koule, která ho zranila, změnila běh jeho života i běh světa.  Zdánlivé maličkosti mohou být důležité. Tato dělová koule také znamenala, že Ignác selhal ve svých životních snech. Bůh však pro něj měl větší sen. Boží sen pro Ignáce se nesoustředil na Ignáce. Šlo o pomoc duším. Byl to sen o vykoupení, sen o tom, že se vydáme do světa v doprovodu Ježíše, pokorného a chudého.

Obrácení je každodenní záležitostí. Málokdy je to jednou provždy. Ignácovo obrácení začalo v Pamploně, ale neskončilo tam. Obracel se po celý svůj život, den za dnem. To znamená, že po celý svůj život stavěl do středu pozornosti Krista. A dokázal to díky rozlišování. Rozlišování nespočívá v tom, že se nám vždycky podaří uspět od začátku, ale v tom, že se musíme orientovat a mít kompas, abychom se mohli vydat na cestu, která má mnoho zákrut a obratů, ale vždy se musíme nechat vést Duchem svatým, který nás vede k setkání s Pánem.

Na této pozemské pouti se setkáváme s druhými, stejně jako Ignác ve svém životě. Ostatní jsou znamení, která nám pomáhají udržet směr a která nás vyzývají, abychom se znovu a znovu obraceli. Jsou tu ostatní, jsou tu pak situace a Bůh k nám skrze ně také promlouvá. Nasloucháme druhým. Čteme situace. I my jsme pro ostatní ukazateli cesty, ukazujeme Boží cestu. Obrácení se vždy odehrává v dialogu, v dialogu s Bohem, v dialogu s druhými, v dialogu se světem.

Modlím se, aby všichni, kdo se inspirují ignaciánskou spiritualitou, podnikli tuto cestu společně jako jedna ignaciánská rodina. A modlím se, aby mnozí další objevili bohatství této spirituality, kterou Bůh dal Ignácovi.

Ze srdce vám žehnám, aby tento rok byl skutečnou inspirací k tomu, abyste šli do světa, pomáhali duším a viděli všechno nové v Kristu. A také inspirací, jak si nechat pomoci. Nikdo není spasen sám: buď jsme spaseni ve společenství, nebo nejsme spaseni. Nikdo druhému neukazuje cestu. Jedině Ježíš nám ukázal cestu. Pomáháme si navzájem najít a následovat tuto cestu.

A kéž nám všemohoucí Bůh požehná. Amen.

Přeložil Petr Vacík

24. května 2021, 11:32