Hledejte

Papež: dobrý diplomat se pevně opírá o tradici, ale je připraven k dialogu

Jak dnes informoval deník L´Osservatore Romano, papež František včera zavítal do Papežské církevní akademie a více než hodinu hovořil s jejími posluchači. Zároveň pozdravil řeholnice, které se starají o chod této instituce, jež více než tři století připravuje diplomaty vysílané na zastupitelství Svatého stolce po celém světě.

“Ať nás Bůh chrání před zesvětštěnou církví v duchovním či pastoračním hávu! Toto dusivé zesvětštění se uzdravuje nádechem čistého vzduchu Ducha svatého, který nás vysvobozuje z permanentní soustředěnosti na sebe samé a z úkrytu zdánlivé zbožnosti, v níž chybí Bůh. Nenechme si ukrást evangelium!” (EG, 97) Tato slova z apoštolské exhortace Evangelii gaudium dobře vystihují papežovo čtvrteční setkání s komunitou církevní akademie, které se běžně koná každý rok, avšak loni se neuskutečnilo kvůli pandemii Covidu 19. Františka krátce před půl sedmou večer přivítal její předseda, mons. Joseph Marino, a další zaměstnanci spolu se všemi studenty.

Papež František s nimi více než hodinu setrval v takříkajíc rodinném a otevřeném dialogu. Předseda církevní akademie jej informoval o složení komunity, kterou dnes tvoří osmatřicet studentů z pětadvaceti zemí, a ujistil ho, že navzdory zdravotní krizi způsobené pandemií se uskutečnily všechny aktivity naplánované na akademický rok, počínaje modlitbou a studiem po různá formační setkání. Studenti akademie položili Svatému otci několik otázek, které se týkaly aktuálních problémů v církvi: misijní práce, synodální cesty a důležité role bilaterální a multilaterální papežské diplomacie.

Papež František nastínil některé vlastnosti a postoje, které by měl dobrý diplomat ve své službě pěstovat a uplatňovat: být mužem modlitby, otevřeně naslouchat evangeliu a všemu novému, ale zároveň zapustit pevné kořeny v tradici, projevovat ochotu k dialogu a konfrontaci. Když papež hovořil o očekávaných zkušenostech z misijního roku absolventů, zdůraznil, že toto formační období, které se uskuteční na periferiích všeobecné církve, obohatí jejich osobní, lidskou, kulturní a jazykovou výbavu. Papež se nakonec v církevní akademii zdržel na večeři a zvláště povzbudil třináct jejích absolventů, kteří brzy zahájí službu na papežských velvyslanectvích. Mezi nimi byl také o. František Staněk z České republiky.

(jag)

28. května 2021, 16:30