Hledejte

Papež František Papež František 

František: V duchovních cvičeních jde o povolání, nikoli sebezdokonalení

Skutečná pokladnice usnadňující přístup k duchovním cvičením sv. Ignáce - tak definuje papež František knihu svého spirituála a profesora, argentinského jezuity Miguela Ángela Fiorita (1916-2005), nadepsanou “Hledat a nalézat Boží vůli”.

U příležitosti italského vydání knihy svého “mistra” (Cercare e trovare la volontá di Dio, Áncora 2021) natočil papež zvláštní videoposelství, v němž se zastavuje nad některými věcmi, které - jak říká - byly pro něho osobně prospěšné.

“Fiorito klade důraz na to, že nápomocen může být jen do jisté míry. Toto vědomí a přijetí vlastní omezenosti, prozrazuje, jak hluboce v něm byla zakořeněna úcta a důvěra ke svobodě druhého člověka. Jeho pomoc dosahuje tak daleko, kam až si ten druhý, svobodně a upřímně přeje, aby mu byl nápomocen. Duchovní pomoc je pomocí ke svobodě. Je tudíž podporou vedenou diskrétní láskou, která - aniž by opomíjela své hranice - dokáže nacházet dokonce i touhu po touze, jež je živnou půdou milosti.”

František vysvětluje, že knihu tvoří tzv. “kartičky duchovní četby”, jakési kartotékové lístky, na nichž otec Fiorito zaznamenal a komentoval myšlenky různých autorů, rozčleněné podle jednotlivých etap ignaciánských duchovních cvičení. Kniha, jak podotýká papež, je užitečná jako praktická pomůcka právě v tom smyslu, v jakém byla zamýšlena, tedy nikoli k akademickému studiu, nýbrž pro toho, kdo chce skutečně prožít duchovní proměnu provázen ignaciánskými exerciciemi. V té souvislosti děkuje také jezuitům z redakce časopisu “Civiltá Cattolica”, kteří opatřili text rejstříkem. 

“Cílem je najít si čas, abychom pocítili působení ducha a hledali konkrétně Boží vůli skrze proměnu vlastního života. S ohledem na to mi připadá zajímavé zdůraznit, jak dnes tolik vynášený koncept reformy je (v duchovních cvičeních) rozšířen a prohlouben. V exerciciích se reforma neklade pouze do vztahu napětí vůči tomu, co dříve bylo deformované. Reforma znamená také přizpůsobení se tomu, co je nové. Nabytí nové formy, přitakání tomu novému, v čem je Pánův život, styl, kritéria a volby.”

V tomto pojetí reformy nejde o sebezdokonalení, nýbrž spíše o realizaci poslání, vlastního povolání, zdůrazňuje František. A ilustruje to na příkladu sv. Petra: pokaždé, když Petr vyzná svou hříšnost, Pán ho ihned povolává k následování, zdokonaluje ho, nikoli ve všem, ale v tom, co potřebuje k tomu, aby byl rybářem lidí a mohl pást jeho ovečky.

Vnitřní zápal a forma duchovních cvičení spočívá - jak říká Fiorito - v rozlišení Boží vůle v těch oblastech, které jsou významné pro náš duchovní život, dodává papež ve videoposelství u příležitosti vydání knihy svého profesora a duchovního učitele.

(job)

10. května 2021, 15:11