Hledejte

Při dnešní promluvě ve Vatikánu Při dnešní promluvě ve Vatikánu 

František: S velkým znepokojením sleduji dění ve Svaté zemi.

Papežovy pozdravy po nedělní polední modlitbě.

Drazí bratři a sestry!

         S velkým znepokojením sleduji dění ve Svaté zemi. V těchto dnech došlo k násilným ozbrojeným střetům mezi Pásmem Gazy a Izraelem, které se mohou zvrhnout ve spirálu smrti a ničení. Mnoho lidí bylo zraněno a mnoho nevinných lidí zemřelo. Mezi nimi jsou i děti, což je hrozné a nepřijatelné. Jejich smrt je znamením, že lidé nechtějí budovat budoucnost, ale chtějí ji zničit.

Nárůst nenávisti a násilí, který postihuje různá města v Izraeli, je navíc vážnou ranou pro bratrství a mírové soužití mezi občany, kterou bude těžké zahojit, pokud nebude okamžitě zahájen dialog. Ptám se sám sebe: kam povede nenávist a pomsta? Opravdu si myslíme, že můžeme vybudovat mír tím, že zničíme toho druhého? "Ve jménu Boha, který stvořil všechny lidské bytosti jako rovné si v právech, povinnostech a důstojnosti a vyzval je, aby mezi sebou žili jako bratři a sestry" (srov. Dokument o lidském bratrství), vyzývám ke klidu; a ty, kteří mají v tomto ohledu zodpovědnost, k ukončení rachotu zbraní a k zahájení cesty míru, a to i s pomocí mezinárodního společenství.

Neustále se modleme, aby Izraelci a Palestinci našli cestu dialogu a odpuštění, aby trpělivě budovali mír a spravedlnost a krok za krokem se otevírali společné naději a bratrskému soužití.

Modleme se za oběti, zejména za děti, a prosme Královnu míru o mír. Zdrávas Maria...

Dnes začíná "Týden Laudato si'", ve kterém se budeme učit stále více naslouchat volání Země a volání chudých. Děkuji Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, Světovému katolickému klimatickému hnutí, Caritas Internationalis a mnoha dalším organizacím, které se ho účastní, a zvu všechny, aby se k němu připojili.

Zdravím poutníky z různých národů, kteří se včera zde v Římě u svatého Jana na Lateránu zúčastnili blahořečení kněze Františka Maria od Kříže, zakladatele řehole salvatoriánů a salvatoriánek. Byl neúnavným hlasatelem evangelia a využíval všech prostředků, které mu vnukala Kristova láska. Kéž je jeho apoštolská horlivost příkladem a vodítkem pro všechny, kdo jsou v církvi povoláni přinášet Ježíšovo slovo a lásku do každého prostředí. Zatleskejme novému blahoslavenému! Tady vepředu je jeho ikona....

Srdečně zdravím vás všechny, kteří jste přišli z Říma, z Itálie i z dalších zemí, zejména skupinu AGESCI-Lupetti z farnosti svatého Řehoře Velikého v Římě a seminář Redemptoris Mater z florentské diecéze.

Přeji všem hezkou neděli, také skvělým chlapcům Immacolaty.  A prosím, nezapomeňte se za mě modlit. Dobrou chuť k obědu a na shledanou!

 

Přeložil Petr Vacík

16. května 2021, 13:38