Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Církev je školou společenství, nikoli vnitřních bojů, píše papež

Papež František podepsal předmluvu ke knize věnované teologii zasvěceného života z pera dvou italských františkánských teologů, kterou vydalo Vatikánské nakladatelství (Valentino Natalini, Ferdinando Campana “Come sale e lievito - Appunti per una teologia della Vita Consacrata della Chiesa”, LEV). Označuje ji za pomůcku k “prohloubení tajemství svaté Matky církve hierarchické” a vyzývá, aby kněží, řeholníci a laici žili “jako bratři”.

V dějinách církve se někdy prezentovaly určité stavy dokonalosti jako lepší než jiné, s cílem “vytvořit z církve, která je domovem a školou bratství v jediném Božím lidu, snůšku sebestředných subjektů”. Takovéto interpretace, které se dožadují vlastních výsadních práv, ovšem zapomínají, že “k cíli se dospěje dříve, když k němu dojdou všichni tři”, píše papež František s poukazem na tři základní životní stavy v církvi – kněžský, laický a řeholní, na které nelze pohlížet jako na nepřátele, ale jako “na bratry”.

“Klerikalismus a duchovní zesvětštění” ovšem někdy nevydávají svědectví o ryze křesťanském životě, nýbrž o “uplatňování moci”, podotýká František, ačkoli “jedinou cestou je společenství”, protože všechny tři jmenované stavy jsou “v církvi stejnou měrou nezbytné a ustavující”. Papež v této souvislosti odkazuje k učení sv. Jana Pavla II. a jeho posynodálním exhortacím Vita ConsecrataPastores Dabo Vobis, a Christifideles laici, a vyjadřuje přání, že nová kniha poskytne čtenářům možnost k “prohloubení tajemství svaté Matky církve hierarchické”.

(jag)

14. května 2021, 13:17