Hledejte

Arcibiskup Arthur Roche, nový prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Arcibiskup Arthur Roche, nový prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 

Arcibiskup Arthur Roche prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti

Papež František jmenoval prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Stávají se jím arcibiskup Arthur Roche, někdejší biskup Leedsu a dosavadní sekretář tohoto vatikánského úřadu.

Místo prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti bylo neobsazené od 20. února letošního roku, poté co z důvodu věku odstoupil kardinál Robert Sarah. Podobně jako v případech dalších vatikánských dikasterií (Kongregace pro nauku víry, Papežská rada pro mezináboženský dialog), papež František jmenoval do čela úřadu dosavadního sekretáře, v tomto případě britského arcibiskupa Arthura Roche, povolaného do Vatikánu papežem Benediktem XVI. v roce 2012.

Arcibiskup Roche se narodil v roce 1950 v Battley Carr nedaleko Leedsu. Teologii vystudoval ve španělském Valladolidu a v roce 1975 byl vysvěcen na kněze ve své rodné diecézi. Mezi různými úkoly, které později zastával, zmiňme organizaci návštěvy Jana Pavla II. v Yorku roku 1982. V letech 1991- 96 studoval na Papežské gregoriánské univerzitě a byl spirituálem Anglické koleje v Římě. V roce 2001 jej Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem Westminsteru. Krátce nato se stal koadjutorem leedské diecéze, do jejíhož čela nastoupil jako sídelní biskup od roku 2004. Zastával rovněž roli předsedy Mezinárodní komise pro angličtinu v liturgii, která připravila nový překlad Římského misálu publikovaný v roce 2011. O rok později jej Benedikt XVI. povolal do Vatikánu jako sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Na uprázdněné místo sekretáře této Kongregace jmenoval papež František mons. Vittoria Francesca Violu, O.F.M., biskupa italské Tortony, kterému zároveň udělil arcibiskupskou hodnost. Vice-sekretářem byl současně jmenován mons. Aurelio García Marcías, dosavadní ředitel úřadu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který byl zároveň jmenován titulárním biskupem Rotdonu.

(job)

27. května 2021, 13:14