Hledejte

kard. Tumi kard. Tumi 

Život obětovaný míru a smíření, připomíná papež zesnulého kardinála Tumiho

Papež František kondoloval arcibiskupovi kamerunského hlavního města Doula k úmrtí jeho předchůdce. Kardinál Christian Wiyghan Tumi zesnul na Bílou sobotu ve věku devadesáti let. „V církvi a sociálním i politickém životě své země zanechal nesmazatelnou stopu, protože se ustavičně a odvážně zasazoval o obranu demokracie a lidských práv", píše papež.

„Navzdory svému vysokému věku kardinál Tumi nadále sloužil míru a smíření“, pokračuje František a vyzdvihuje věrnou práci zesnulého, jemuž jako prvnímu Kamerunci udělil kardinálský titul sv. Jan Pavel II. v roce 1988, v římské kurii a ve službách papežů. Kardinál Tumi byl arcibiskupem kamerunského hlavního města v letech 1991-2009, předsedal kamerunské biskupské konferenci a také sdružení biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru (SECAM). Za svou celoživotní podporu dialogu (včetně ekumenického a mezináboženského), demokracie, práv, smíření a legality získal řadu občanských ocenění (cena Nelsona Mandely, cena kardinála von Galen, “Integrity Award” aj.). Kvůli své angažovanosti v sociálních otázkách se loni na podzim stal obětí krátkodobého únosu. Jeho život se řídil biskupským mottem: „Hle, přicházím, abych splnil tvou vůli“.

Po úmrtí kardinála Tumiho čítá kardinálský sbor 226 členů, z toho 126 volitelů.

(jag)

5. dubna 2021, 16:36