Hledejte

Kardinál Nicholas  Cheong Jinsuk Kardinál Nicholas  Cheong Jinsuk 

Papežská kondolence do Soulu

. K rukám arcibiskupa jihokorejského hlavního města adresoval papež František kondolenci k úmrtí kardinála Nicholase Cheong Jinsuka, emeritního arcibiskupa Soulu, který odešel na věčnost v úterý 27. dubna.

Papež vyjadřuje soustrast všem duchovním, řeholníkům a laickým věřícím arcidiecéze a ujišťuje je o svých modlitbách.  „Sjednocen s vámi v díkůvzdání za dlouholetou službu kardinála Jinsuka církvi v Koreji a Svatému stolci se připojuji ke všem shromážděným na slavnostní pohřební mši a svěřuji jeho vznešenou duši soucitné lásce Krista Dobrého pastýře.  Všem, kdo oplakávají odchod zesnulého kardinála v jisté naději na vzkříšení, ze srdce uděluji své apoštolské požehnání jako příslib útěchy a pokoje ve Vzkříšeném Pánu.“

Život korejského kardinála Nicholase Cheong Jinsuka byl výmluvným svědectvím o důvěře a vyslyšené modlitbě za růst církve a povolání. Dožil se naplnění své touhy, vyjádřené v biskupském heslu „Omnium omnia“, které navazuje na 9. kapitolu 1. listu Korinťanům, všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Za jeho života se počet jihokorejských katolíků zdesetinásobil a počet kněží jeho diecéze se za třicet let jeho působení zvýšil sedmnáctkrát (z šesti na 106).

(job)

29. dubna 2021, 18:32