Hledejte

Papež František a patriarcha Sako v Iráku Papež František a patriarcha Sako v Iráku 

Papež: V Iráku jsem vnímal bolest, ale též naději

Apoštolský nuncius v Iráku, arcibiskup Mitja Leskovar, předal chaldejskému patriarchovi Bagdádu, kard. Louisi Raphaelovi Sako, papežův list, ve kterém František děkuje celé irácké církvi za vřelé a upřímné přijetí během nedávné návštěvy (5.-8.3.) i za její velice dobré vydaření.

„Byla to návštěva, kterou jste připravili a doprovázeli modlitbou. Stala se znamením skutečného společenství s Petrovým stolcem. Mám dosud v srdci vzpomínku na četná setkání, pohnuté chvíle modlitby, vyznačující se úsilím o bratrské vztahy“, píše papež František. „Během dní, které jsem s vámi strávil“, čteme dále v listě, „jsem vnímal hlasy bolesti i úzkosti, ale také jsem naslouchal útěšným hlasům naděje, které plynou z blízkosti irácké církve věřícím a z jejího charitativního díla“, čteme dále v listě. Papež poté oceňuje mnohé církevní dobročinné instituce, které „pomáhají Iráčanům, aby pracovali na obnově své země a její sociální obrodě“ a podotýká: „Viděl jsem a dotýkal jsem se toho, nakolik Kristus žije v irácké církvi a působí v jejím svatém a věřícím lidu“. V závěru děkovného listu římský biskup vyslovuje přání, aby křesťanské svědectví chaldejské církve, „posílené krví mučedníků a obohacené o vytrvalost v protivenstvích zářilo jako jasné světlo v Iráku i za jeho hranicemi, a tak chválilo Boží velikost a radostného ducha iráckého národa v Bohu, našem Spasiteli“ (ag. SIR).

Dodejme, že papežův děkovný list za organizaci březnové apoštolské cesty, pohostinnost a snahy o nastolení pokoje v blízkovýchodním regionu obdrželi také iráčtí politici – o jeho převzetí z rukou apoštolského nuncia v Iráku kupříkladu informoval prezident autonomního Kurdistánu, Nečirvan Barzání.

(jag)

16. dubna 2021, 12:33