Hledejte

Kanonizační mše ve Vatikánu (2019) Kanonizační mše ve Vatikánu (2019) 

Papež svolal konzistoř ke hlasování o sedmi kauzách svatořečení

Jak dnes oznámil Úřad pro papežské bohoslužby, v pondělí 3. května se bude konat řádná veřejná konzistoř, spojená s hlasováním o několika kauzách svatořečení.

Od deseti hodin dopoledne ji v Konzistorním sále Apoštolského paláce povede papež František. Přítomní kardinálové po společné modlitbě rozhodnou o datu kanonizace sedmi blahoslavených – pěti mužů a dvou žen. Jsou to indický laik a mučedník blahoslavený Lazarus, zvaný Devasahayam, dále francouzský kněz a zakladatel kongregace Otců křesťanské nauky, bl. César de Bus, italský kněz bl. Luigi Maria Palazzolo, zakladatel kongregace Chudých sester, italský kněz bl. Giustino Maria Russolillo, zakladatel Společnosti Božího povolání a kongregace Sester Božího povolání, francouzský diecézní kněz bl. Charles de Foucauld, italská řeholnice bl. Maria Františka od Ježíše, zakladatelka kapucínských terciářek v Loanu, a bl. Maria Domenica Mantovani, italská spoluzakladatelka a první generální představená Institutu Malých sester Svaté rodiny.

(jag)

26. dubna 2021, 15:33