Hledejte

 Mons. Christian Carlassare ve své diecézi Mons. Christian Carlassare ve své diecézi 

Papež se modlí za zraněného italského misionáře

Papež František se modlí za italského misionáře, o. Christiana Carlassareho, kterého v březnu jmenoval na biskupský stolec v jihosúdánském Rumbeku. Otce Carlassareho v pondělí postřelili do nohou dva neznámí mužové při pravděpodobně plánovaném atentánu. Po převezení do nemocnice v Keni je mimo ohrožení života.

Jak oznámil ředitel Tiskového střediska Svatého stolce, Matteo Bruni, papež František byl informován o útoku na tohoto italského kněze z kongregace misionářů komboniánů Srdce Ježíšova, a zajímá se o jeho situaci, která by podle informací z nairobské nemocnice měla být stabilizovaná. Otec Carlassare se podrobil krevním transfuzím a v telefonickém rozhovoru ujistil své blízké, že se cítí dobře. „Nemodlete se za mne, ale za lidi z Rumbeku, kteří trpí víc než já“, vyzval a zároveň ubezpečil, že odpouští pachatelům. Na jejich rychlé dopadení osobně naléhá jihosúdánský prezident Salva Kiir. Dosud bylo v rámci předběžného vyšetřování zatčeno 24 podezřelých.

Po papežském jmenování (8.3.) se o. Christian Carlassare ve svých 43 letech stal nejmladším biskupem na světě. Úřadu se měl ujmout o Letnicích, ale do nové diecéze, náležící k většinovému jihosúdánskému etniku dinka, se vypravil již v polovině dubna. Předtím pracoval patnáct let s druhým nejpočetnějším jihosúdánským etnikem Nuerů.

V Jižním Súdánu – na rozdíl od sousedního Súdánu – se jen malá skupina obyvatelstva hlásí k islámu (podle posledního sčítání necelých osm procent), přičemž se většinou jedná o přistěhovalce z jiných afrických zemí. Největší výzva této země proto nespočívá v mezináboženském dialogu, nýbrž v uklidnění etnických konfliktů, popsal kombonián Christian Carlassare v rozhovoru pro naše mikrofony, který poskytl po jmenování na rumbecký diecézní stolec.

Jihosúdánský národ už nekonečně dlouhou dobu trpí střety, z nichž poslední zemi rozlomil na dvě části a rozdělil ji podle různých kmenových skupin. Na církev zde tedy čeká veliké poslání: shromáždit ztracené ovce, tedy všechny bojující uskupení, aby uznala, že jsou dětmi jediného Boha, téže země, a dokázala přesáhnout vlastní klan a kmen. V mé rumbecké diecézi převažují představitelé kmene dinka, který se dělí do různých klanů. Tyto klany mezi sebou jen stěží vytvářejí vztahy. Všichni ale patří do stejné katolické církve, která je ze své podstaty všeobecná. Tato katolicita církve v Jižním Súdánu by měla nadále růst. Zásadní otázkou v nově založených diecézích, jakou je například ta rumbecká, je evangelizace. To znamená postavit do středu Krista, aby lidé zakoušeli jeho a nevnímali církev jako pouhou humanitární organizaci. Musíme sdílet společenství, které věří, žije společně a řeší problémy, protože v jeho středu stojí Bůh. Evangelizovat znamená smiřovat a polidšťovat. Jeden starý misionář mi říkával, že mnozí lidé z mnoha kmenů jsou svatí dříve, než přijmou křesťanství, protože si ve svém životním stylu a kultuře uchovávají významné hodnoty. Je ale třeba odstranit vše, co Boha popírá, tedy války a násilí. Toho se dosahuje katechezí, modlitbou, utvářením malých křesťanských společenství. Samozřejmě neexistuje evangelizace bez pozornosti vůči lidské dimenzi – tedy péči o vzdělání, zdraví, sociální projekty. Ale hlásání evangelia musí být ústřední, je to počáteční priorita“.

Řekl italský misionář Christian Carlassare poté, co jej papež jmenoval biskupem jihosúdánského Rumbeku.

(jag)

27. dubna 2021, 13:31