Hledejte

Audience pro členy Politického bratrstva komunity Chemin Neuf, Vatikán 30. dubna 2021 Audience pro členy Politického bratrstva komunity Chemin Neuf, Vatikán 30. dubna 2021 

Papež k Politickému bratrstvu Chemin Neuf: Buďte pochodní rozžíhající naději

Papež František přijal skupinu mladých lidí z Politického bratrstva Chemin Neuf (Fraternité politique du Chemin Neuf). Cílem tohoto sdružení mladých lidí různých národností a různé politické kultury je pracovat pro společné dobro a pro chudé, řídit se politikou “podle Božího srdce”, jak se dočítáme na jejich internetových stránkách. Opírají se přitom o ignaciánskou tradici formace, reflexe a rozlišování.

Čtyřicítku členů bratrstva přijal papež František v Konzistorním sále Apoštolského paláce. Poděkoval svým hostům, že vážili cestu do Říma navzdory komplikacím spojeným s pandemií, a vzkázal své pozdravy mladým lidem ze zemí, z nichž přicházejí, a kteří se nechávají vést stejnou touhou po spravedlivějším a bratrském světě:

“Uprostřed zběsilého běhu za majetkem, kariérou, poctami či mocí, jsou slabí a maličcí často opomíjeni, zavrhováni nebo považováni za nadbytečné, či dokonce za „materiál k odpisu“. Je mým přáním, aby vaše činnost a vaše nadšení pro službu druhým v síle Kristova evangelia, navracely chuť k životu a naději do budoucna mnoha lidem a zejména mladým.“

Papež František připomněl slovy exhortace Christus vivit, že posláním laiků je žít ve světě, evangelizovat rozličné složky společnosti a zasazovat se o pokoj, dobré soužití, spravedlnost, lidská práva a milosrdenství, a takto rozšiřovat Boží království na světě (srov. č. 168).

„Milí přátelé, chci vás povzbudit, abyste se nebáli kráčet po cestách bratrství a budovat mosty mezi lidmi, a národy ve světě, kde se stále vrší mnohé zdi ze strachu z jiného. Skrze své iniciativy, projekty a aktivity zviditelňujete Církev chudou a pro chudé, církev vycházející, která je nablízku lidem v situacích utrpení, nejistoty, marginalizace a exkluze.“

Papež vybídl k ekologické konverzi, kterou však nemíní striktně environmentální témata. Jak totiž vysvětlil, tato konverze „zahrnuje uznání výsostné důstojnosti každého člověka, jeho vlastní hodnoty, jeho kreativity a schopnosti usilovat a společné dobro a podporovat je“. Připomněl také závazek pracovat společně na řešení problémů spojených s pandemií. A ohledně reflexe nad otázkami migrace, která je hlavním tématem římského pobytu Politického bratrstva Chemin Neuf, varoval před nebezpečím uvažovat o migrantech a uprchlících pouze v číslech, neboť jde o konkrétní lidi a nikoli o statistiky.

“Milí přátelé, chci vás povzbudit, abyste zůstali pevní ve svém přesvědčení a ve víře. Nikdy nezapomínejte, že Kristus je živý a volá vás, abyste s odvahou kráčeli za Ním. S Ním buďte pochodní, která znovu rozžehne naději v mnoha frustrovaných a smutných mladých lidech, kteří nevidí žádnou perspektivu. Kéž se vám daří vytvářet pouta přátelství a bratrského sdílení pro lepší svět. Pán spoléhá na vaši smělost, odvahu, na vaše nadšení.“

(job)

30. dubna 2021, 12:11