Hledejte

XXVII. iberoamerický summit v Andoře XXVII. iberoamerický summit v Andoře 

Papež k iberoamerickému summitu: Péče o život na prvním místě

Situaci vyvolané pandemií se věnoval papež František v poselství pro účastníky 27. iberoamerického summitu. V textu zaslaném k rukám generální sekretářky Rebeky Grynspan Mayufisové, papež František vypočítává krizové situace způsobené pandemií zejména v latinskoamerickém prostoru. Vrcholné schůzky se účastní 22 zemí a osm pozorovatelů.

Papež František připomíná oběti a nemocné. „Pandemie nečiní rozdíly, zasáhla lidi všech kultur, vyznání sociálního a ekonomického stavu,“ píše papež. Zmiňuje zármutek rodin nad ztrátou svých drahých, těžkou zkoušku, jakou představuje oddělení nemocných od přátel a příbuzných, ale také dopady pandemie na děti a mladé lidi, které se mohou projevit teprve v budoucnosti. Slova uznání adresuje papež lékařům, zdravotníkům, kaplanům a dobrovolníkům, kteří se zhostili náročné péče o nemocné a riskovali život.

František vyslovuje rovněž uznání vědcům, kteří dokázali vyvinout v vakcínu proti Covidu -19 v rekordním čase, a zdůrazňuje, že rozsáhlá imunizace by měla být považována za všeobecné společné dobro. V tomto kontextu apeluje na vytváření nových forem solidarity, směřujících zejména k zajištění rovného rozdělování vakcín, které by se „nezakládalo na pouze hospodářských kritériích, nýbrž bralo v potaz potřeby všech, zejména těch nejzranitelnějších a nejpotřebnějších.“

Současnou krizi je však třeba považovat rovněž za příhodnou chvíli k přehodnocení vztahu člověka a ekonomiky, vrací se František k tématu, na které v posledních měsících klade obzvláštní důraz. Vybízí ke spojení sil za vytvoření nového horizontu očekávání, v němž by hlavním cílem nebyl ekonomický zisk, nýbrž péče o lidský život. Za zvlášť významnou označuje potřebu reformovat „architekturu“ mezinárodního dluhu, jakožto integrální součást společné reakce na pandemii, „neboť přehodnocení dluhové zatíženosti nejpotřebnějších zemí je gestem, které pomůže národům k rozvoji, k přístupu k vakcínám, zdravotnictví, vzdělání a zaměstnanosti,“ dodává papež. „Nic z toho nebude možné uskutečnit bez pevné politické vůle, která bude mít odvahu rozhodovat o změně věcí a zejména priorit, aby  chudí nezaplatili nejvyšší cenu za dramata, která postihla naši lidskou rodinu,“ končí papež své poselství pro účastníky 27. vrcholné iberoamerické schůzky.

(job)

22. dubna 2021, 14:13