Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Papež k brazilským biskupům: Překonejme virus lhostejnosti

„Jednota není uniformita, nýbrž harmonie, harmonická jednota, kterou uděluje jedině Duch svatý” – říká papež František ve videoposelství, kterým se obrátil na brazilské biskupy shromážděné na svém 58. Plenárním zasedání. Obrací se v něm ke všem obyvatelům této země, procházející jedním z těžkých období svých dějin. František vyjadřuje solidaritu stovkám tisíc rodiny, které oplakávají ztrátu svých blízkých. Připomíná zároveň, že velkonoční poselství, ohlašující Pánovo vítězství nad hříchem a smrtí obnovuje v srdcích věřících naději, že život nakonec zvítězí.

 Svatý otec se na Brazilce obrací s povzbuzením, že naše víra ve Zmrtvýchvstalého Krista ukazuje k možnosti překonat tuto tragickou chvíli. Naše naděje nám dává odvahu, abychom se pozvedli. Milosrdenství nás vybízí, abychom plakali s těmi, kdo jsou zarmouceni, a podávali ruku těm nejpotřebnějších, aby se v nich znovu probudil úsměv. František dodává, že překonat pandemii a její následky se podaří jedině tehdy, budeme-li jednotní. Papež připomněl také příběh obrazu P. Marie z Aparecidy, který byl nalezen polámaný, což lze považovat za symbol současné situace. Bůh však dává milost k poskládání toho, co bylo polámáno, ke spojení toho, co bylo rozděleno. Zdi, propasti a vzdálenosti, které se dnes projevují, by měly zmizet. Církev se má stávat nástrojem smíření – říká papež František.

„Být nástrojem smíření, nástrojem jednoty. Právě v tom spočívá poslání církve v Brazílii. Dnes více než kdykoli dříve! S tímto cílem je třeba odložit stranou rozdíly a neshody. Je nezbytné, abychom se setkali v tom, co je podstatné. S Kristem, skrze Krista a v Kristu, abychom mohli znovu objevit „jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje” (Ef 4,3). Jedině takto vy, jakožto pastýři Božího lidu, budete inspirativní nejen pro věřící katolíky, ale také pro další křesťany a další muže a ženy dobré vůle, na všech úrovních společnosti a také na institucionální a vládní úrovni; budete inspirovat ke společné práci pro překonaní nejen tohoto koronaviru, ale také dalšího viru, který odedávna infikuje lidstvo: viru lhostejnosti, jenž se rodí ze sobectví a plodí sociální nespravedlnost.”

(job)

16. dubna 2021, 15:24