Hledejte

Ilustrační foto: Pochod proti privatizaci vody v Salvadoru (2020) Ilustrační foto: Pochod proti privatizaci vody v Salvadoru (2020) 

František: Přeměnit svět, aby byl pro všechny obyvatelný

Papež František zaslal dopis italské novinářce a vatikanistce Faustě Speranze v souvislosti s vydáním její nové knihy nazvané „Smysl žízně“ (Il senso della sete, Infinito edizioni, 2021). Výbor studií s podtitulem „Voda – nesamozřejmá práva a geopolitická naléhavost“ se věnuje otázce přístupu k pitné vodě, ale také vodě v umění a spiritualitě. Kromě papeže do svazku přispěli italští i mezinárodní politici, ekonomové, ekologičtí aktivisté a odborníci v sektoru.

„Obdělávat a chránit stvořený svět není pouze úkol, který Bůh udělil na počátku dějin, nýbrž je to úloha každého z nás, abychom odpovědně přispívali k růstu světa a přeměnili ho v místo, obyvatelné pro všechny“, píše papež v listě adresovaném autorce knihy. František oceňuje, že se její dílo inspiruje „tématikou péče o společný domov a všeobecného bratrství“, což jsou „navýsost aktuální otázky“, a vyslovuje přání, že nová kniha „podpoří úctu ke stvoření a jeho ochranu“.

„Podle odhadů Water Grabbing Observatory bude 47 procent světové populace v roce 2030 žít v zónách se zvýšeným nedostatkem vody, což znamená také velice vysoký sociální stres“, vysvětluje Fausta Speranza a dodává, že „generální shromáždění OSN před deseti lety (28.7.2010) zahrnulo přístup k hygienicko-sanitárním službám a pitné vodě mezi základní a všeobecná lidská práva“. Avšak „vodní zdroje nejsou rozděleny rovným způsobem a toto právo je víc než kdy jindy »tekuté«, zdůrazňuje autorka. „K tomu se řadí potenciálně průlomová a pro leckoho neuvěřitelná skutečnost: s vodou se obchoduje na burze a stalo se z ní modré investiční zlato“.

Fausta Speranza požaduje „bezpečné a udržitelné nakládání s vodními zdroji“ a neváhá označit „za zločin proti lidskosti fakt, že řada lidí žije bez přístupu k pitné vodě“. Zároveň chce přispět ke „konstruktivní debatě“ a čerpat možná řešení ve „studnici spirituality a umělecké vnímavosti, které mohou podnítit opravdovou ekologickou revoluci“. Tedy změnu, která – podle učení papeže Františka – nemůže ovlivnit stav ovzduší, vody či půdy, nýbrž má proměnit způsob, jakým se člověk vztahuje ke stvoření i druhým lidem.

(jag)

16. dubna 2021, 12:40