Hledejte

Audience pro zástupce Italské katolické akce Audience pro zástupce Italské katolické akce 

Distance se nesmí změnit v odcizenost, řekl papež Katolické akci

Papež František dnes přijal správní radu italské Katolické akce, která se v těchto dnech sešla k plenárnímu zasedání. V obsáhlé promluvě k tomuto italskému laickému hnutí svěřil jeho členům zejména péči o lidi, kteří byli nejvíce postiženi pandemií a platí za ni nejvyšší cenu. A z organizačního hlediska doporučil styl, založený na dialogu a synodalitě, aniž by se ovšem upadlo do „otroctví organigramů“.

Papež svou úvahu rozvinul na základě tří pojmů – akce, katolická a italská. Slovo „akce“, poznamenal, v prvé řadě klade klíčovou otázku – o čí akci se jedná? Evangelium nás ujišťuje o tom, že jednat přísluší Pánu, odpověděl František. Právě On má na akci výsadní právo a inkognito kráčí dějinami, které obýváme.

„Pamatovat na skutečnost, že akce náleží Pánu, nám umožňuje, abychom nikdy neztratili ze zřetele Ducha, který je zdrojem našeho poslání. Jeho přítomnost je příčinou, a nikoli účinkem misie. Pandemie zhatila mnohé projekty a po každém z nás požadovala, abychom se vyrovnávali s čímsi nečekaným. Jestliže tuto nepředvídanost máme přijmout namísto toho, abychom ji ignorovali či odmítali, předpokládá to, že si zachováme poddajnost vůči Duchu a především věrnost vůči životům mužů a žen naší doby“.

Právě poddajnost Duchu nese Boží království kupředu, na rozdíl od schémat a harmonogramů, upozornil František. Další slovo – katolický – vyzdvihuje neomezenost církevního poslání, které nemá hranice a úzce se váže ke konkrétnímu životu.

„Slovo  »katolický« tedy lze přeložit výrazem »stávat se bližním«, protože je univerzální. Být bližním, ale všech. Čas pandemie, který si vyžádal a dosud vyžaduje, abychom přijali různé formy odstupu, ještě více zvýraznil hodnotu bratrské blízkosti mezi lidmi, generacemi, územními celky. Sdružování do spolků je jedním ze způsobů, jak projevit tuto touhu po společném životě a víře. Skrze svou asociaci dnes dosvědčujete, že distance nikdy neznamená lhostejnost, že se nikdy nemůže změnit v odcizenost. Svěřuji vám zejména ty, které pandemie nejvíce postihla a kterým hrozí, že za ni zaplatí nejvyšší cenu – děti, mladé lidi a seniory, kteří zakusili svou křehkost a samotu. Nezapomínejme, že vaše sdružení je katolické, protože se do něj zapojuje celý národ – mladí, staří, studenti, pracující. Neztraťte tento lidový ráz!“

V souvislosti s přídavným jménem „italský“ papež poukázal na začlenění Katolické akce do italské církve, která se vyznačuje dialogem a synodalitou. Jak ovšem připomenul, „synodalita není parlament, neznamená to dosažení většiny“. Synodalita nemůže existovat bez Ducha, protože „spíše než o program či plán se jedná o styl, který se má vtělovat“, řekl papež mimo jiné při dnešní audienci pro osmdesát představitelů Italské katolické akce.

(jag)

30. dubna 2021, 14:21