Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Motu proprio: Snížení platů kardinálů a vedoucích vatikánských úřadů

Vzhledem ke koronavirové krizi sahá Vatikán k finančním škrtům. Na základě dnes vydaného motu proprio papeže Františka se snižují platy kardinálů o 10 procent, platy vedoucích a sekretářů vatikánských úřadů o 8 procent a všem zaměstnancům od čtvrté platové třídy výše se zastavuje pravidelné navýšení mzdy za odpracované roky.

“Budoucnost udržitelná po hospodářské stránce si dnes žádá, kromě dalších rozhodnutí, rovněž přijetí opatření týkajících se platového ohodnocení personálu.” Těmito slovy je uvedeno motu proprio, kterým papež František rozhodl na dobu neurčitou o snížení platů pro kardinály, kněze a řeholníky pracující ve Vatikánu. Opatření je odstupňováno podle úřadů, a tedy také podle výše pobírané odměny. Příjmy kardinálů se krátí o deset procent, vedoucích a sekretářů vatikánských úřadů o osm procent a všem kněžím, řeholníkům a řeholnicím ve službách Svatého stolce o tři procenta. Kromě snížení platu se veškerého personálu Svatého stolce dotknou finanční škrty ve formě dvouletého (do roku 2023) zastavení pravidelného navýšení mzdy za odpracované roky, ke kterému dochází ve dvouletých intervalech. Vyjímka byla udělena laickým zaměstnancům zaražených do tří nejnižších platových tříd.

Papež nechce propouštět, avšak výdaje je nutné omezit – čteme v motu proprio – proto se rozhodl zasáhnout “na základě kriterií proporcionálnosti a posloupnosti”, prostřednictvím úprav, které se týkají zejména kněží, řeholníků a vyšších pracovních tříd. Důvodem rozhodnutí, vysvětluje dále papežský dokument, je především schodek v hospodářské správě Svatého stolce, který se projevuje v posledních letech, a situace, která se vyvinula v souvislosti s pandemií, “jež negativně poznamenala veškeré zdroje příjmů Svatého stolce a Městského státu Vatikán”. Cílem opatření je spolu s dalšími kroky zajistit hospodářsky udržitelnou budoucnost pro poslání centrálních organismů katolické církve.

(job)

24. března 2021, 12:34