Hledejte

Intronizace nového pravoslavného metropolity Itálie v Benátkách Intronizace nového pravoslavného metropolity Itálie v Benátkách 

Pracujme společně pro nejslabší, píše papež metropolitovi Polykarpovi

V Benátkách se ve čtvrtek konala intronizace nového pravoslavného metropolity Itálie a exarchy pro jižní Evropu, Polykarpa Stavropoula. Papež František v blahopřejném poselství vyslovil naději, že svazek, který již dnes pojí katolické a pravoslavné věřící, se změní v “plnou a viditelnou jednotu”.

“Věřím, že se společně – katolíci i pravoslavní – můžeme velkoryse zapojit do služby nejslabším, zejména za nynější pandemie”, pokračuje papež František v osobním telegramu. Metropolita Polykarpos nastupuje po předchůdci Gennadiovi, který zemřel na podzim minulého roku a jehož byl generálním vikářem. Předtím působil jako metropolita pravoslavné církve ve Španělsku a Portugalsku. Obřadu jeho uvedení do úřadu se zúčastnili rovněž katolický benátský patriarcha Moraglia a sekretář Papežské rady pro jednotu křesťanů, Brian Farrell. Předseda této vatikánské instituce, kard. Kurt Koch, zaslal gratulaci, v níž poukazuje na “důležitost společné práce při hlásání Božího slova, výchově nových generací a ve službě nejpotřebnějším” na znamení “reálného a účinného přínosu na cestě k plnému obnovení společenství mezi našimi církvemi”.

(jag)

12. března 2021, 16:05