Hledejte

Poutní místo v Knock Poutní místo v Knock 

Papežovo poselství pro poutní místo v irském Knock

Papež František rozhodl o povýšení irského Poustního místa Naší Paní z Knock na Mezinárodní svatyni zvláštní eucharistické a mariánské úcty. Dějiny tohoto poutního místa sahají do 21. srpna roku 1879, kdy se Matka Boží, spolu se sv. Josefem a sv. Janem evangelistou, ukázala několika obyvatelům vesnice Knock. Papež František poznamenává, že v tomto zjevení Maria nevyslovuje ani jediné slovo, její mlčení však je nadmíru výmluvné.

Mlčení před tajemstvím neznamená, že bychom se vzdávali úsilí porozumět, podotýká papež František, nýbrž jde o porozumění podpírané a oživované láskou Ježíše, který sám sebe obětoval pro spásu lidstava. Je to mlčení před nesmírným tajemstvím lásky, kterou nelze opětovat jinak než důvěryplným odevzdáním se vůli milosrdného Otce. Ve zvláštním poselství, odvysílaném v Irsku včera večer, papež František podotýká, že s povýšením poutního mosta v Knock na Mezinárodní svatyni se pojí zvláštní odpovědnost.

„Zavazujete se, že budete vždy s široce rozevřenou náročí vítat každého poutníka, který k vám přichází z kteréhokoli koutu světa, nežádat od něho nic nazpět, a rozpoznávat v něm bratra či sestru, kteří se chtějí dělit o stejnou zkušenost modlitby ve společném bratrství. Kéž je vaše pohostinnost spojena s láskou a stane se účinným svědectvím srdce, které se otevírá pro přijetí Božího slova a milosti Ducha svatého, jenž nás obdařuje silou. Kéž tajemství eucharistie, která nás spojuje ve společenství se Zmrtvýchvstalým Pánem i mezi sebou navzájem, je pro nás vždy skálou, na níž prožíváme věrně své povolání učedníků – misionářů, jako Panna Maria, která se sama stala poutnicí evangelia svého Syna. Nechť nás její slitovná tvář chrání a těší.“

(job)

20. března 2021, 16:50