Hledejte

Papež: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.

Videonahrávka začíná záběrem papeže, který se sám ubírá do zpovědnice, aby, jak říká, „vyléčil a uzdravil svou duši“:

„Když se jdu vyzpovídat, činím tak kvůli uzdravení a léčbě duše, abych načerpal více duchovního zdraví a přenesl se z ubohosti do slitovnosti. Jádrem zpovědi nejsou hříchy, které vyznáváme, nýbrž Boží láska, již přijímáme a které máme ustavičně zapotřebí. Středem zpovědi je Ježíš, který nás očekává, vyslechne nás a odpouští. Pamatujme, že v Božím srdci jsme nejprve my a až poté naše chyby. Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství. A modleme se, aby Bůh své církvi dával milosrdné kněze, a nikoli trýznitele.”

Vybízí papež František v měsíci březnu. Jak zdůrazňuje ředitel Papežské nadace Celosvětové sítě modlitby s papežem, o. Fréderic Fornos, SJ, papež se za milost milosrdných kněží nemodlí poprvé. Jako dobrý pastýř totiž ví, nakolik lidé ve svém utrpení a hříchu potřebují slitovné Boží služebníky. V apoštolském listě Misericordia et misera v závěru mimořádného Roku milosrdenství (2016) vyzval kněze, aby jako Ježíš projevovali soucit a trpělivost. A před modlitbou Anděl Páně v neděli 14. února požádal o poděkování a potlesk pro takové milosrdné zpovědníky.

(jag)

2. března 2021, 17:03