Hledejte

Z cesty letadlem Z cesty letadlem 

Papež zakončil návštěvu Iráku

Papež František zakončil 33. mezinárodní apoštolskou cestu, která jej na tři dny zavedla do Iráku. Časně ráno se po soukromé mši svaté odebral z bagdádské apoštolské nunciatury na letiště, kde se s ním oficiálně rozloučil irácký prezident Barham Sálih. Po pětihodinovém letu a překonání vzdálenosti necelých tří tisíc kilometrů přistál papežský speciál italských aerolinek na římském letišti Ciampino, odkud se papež odebral ihned do Vatikánu – s krátkou zastávkou v bazilice Santa Maria Maggiore, kde poděkoval za vykonanou cestu a položil k mariánské ikoně Salus Populi Romani kytici přivezenou z Iráku.

Vraťme se však ještě k poslednímu veřejnému vystoupení Svatého otce na irácké půdě, kterým byla nedělní eucharistie na erbílském stadionu. V jejím závěru papež pozdravil irácké státní představitele a katolické biskupy a poděkoval jim za přípravu a organizaci cesty. Se zvláštním pozdravem se obrátil ke katolikovi-patriarchovi Asyrské církve Východu (východní syrské církve), který sídlí v Erbílu.

„Jeho Svatost Mar Gewargis III. nás poctil svou přítomností. Děkuji, drahý bratře, a spolu s vámi objímám křesťany různých vyznání. Mnozí z nich prolili krev na téže půdě a nyní naši mučedníci společně září na tomtéž nebi. Odtud nás žádají, abychom společně a bez váhání kráčeli k plné jednotě.“

Jak papež dále poznamenal, během iráckého pobytu zaslechl bolestné a úzkostné hlasy, ale také zachytil záblesky naděje a útěchy, umožněné zejména neúnavnou prací pro společné dobro, na které se účastní náboženské instituce různých vyznání, místní církve a rozličné charitativní organizace. Ujistil, že se bude modlit za obnovu Iráku a jeho společenskou obrodu:

„Prosím vás všechny, drazí bratři a sestry, abyste společně pracovali na mírové a blahobytné budoucnosti, která by nikoho neponechala pozadu a nediskriminovala. Ujišťuji vás o modlitbě za tuto milovanou zemi. Zejména se modlím za to, aby členové různých náboženských společenství spolu se všemi muži a ženami dobré vůle pracovali na utužování bratrských a solidárních vztahů ve službě dobru a pokoji.“

loučil se papež František na erbílském stadionu.

(jag)

8. března 2021, 14:49