Hledejte

Svatyně sv. Gabriela Possentiho na úpatí Gran Sasso Svatyně sv. Gabriela Possentiho na úpatí Gran Sasso 

Papež připomenul sté výročí svatořečení sv. Gabriela od Panny Marie Bolestné

“Mladý muž, který svým krátkým, leč intezivním životem zanechal stopu, která přetrvává v plné své účinnosti” – těmito slovy popisuje papež František duchovní dědictví sv. Gabriela od Panny Marie Bolestné, který zemřel 27. února 1862 v obci Isola del Gran Sasso na úpatí stejnojmenného pohoří. Právě v tamní svatyni, kam každoročně přicházejí miliony poutníků uctít jeho ostatky, minulou neděli vyhlásil biskup diecéze Teramo, mons. Lorenzo Leuzzi, jubilejní rok ke stému výročí kanonizace tohoto svatého passionisty a patrona mládeže.

“Uplynulo sto let od chvíle, kdy můj předchůdce Benedikt XV. svatořečil sv. Gabriela od Panny Marie Bolestné (1838-1862)”, píše papež biskupovi Leuzzimi, “a tato událost zvýraznila jeho natolik mimořádné a výjimečné křesťanské svědectví, které může být označeno za vzor pro celou církev, a zejména pro nové generace”. Papež František se “duchovně připojuje k diecézi Teramo, křesťanským společenstvím z italských regionů Abruzzo a Molise, otcům passionistům a všem, kteří se účastní jubilea”, zahájeného otevřením Svaté brány ve zmíněné horské svatyni.

Poté připomíná mladého světce, který “jako mladík své doby, plný života a nadšení, přesáhnul světské a pomíjivé skutečnosti a uchýlil se ke Kristu. Ještě dnes zve mladé lidi, aby v sobě odkryli touhu po naplněném životě, který nemůže upustit od hledání Boha, setkávání s jeho Slovem, v němž je třeba ukotvit své bytí, a od služby bratrům, zejména těm nejslabším. (…) Zvláště v této době sanitární krize a z ní plynoucí hospodářské a sociální křehkosti”, pokračuje Svatý otec, “je nezbytné, aby se Pánovi učedníci stávali nástrojem společenství a bratrství, šířili mezi lidmi Kristovu lásku a vyzařovali ji v konkrétních postojích blízkosti, laskavosti a oddanosti”, připomíná papež v listě ke stému výročí kanonizace italského passionisty, který zemřel na tuberkulózu v pouhých čtyřiadvaceti letech.

(jag)

2. března 2021, 13:07