Hledejte

Audience pro delegaci františkánského centra z Florencie Audience pro delegaci františkánského centra z Florencie 

Papež: Při setkání s chudobou si nevystačíme s lidskými silami

Papež František dnes přijal delegaci z Františkánského centra pro solidaritu, které již čtyřicet let působí v italské Florencii. Poděkoval jeho dobrovolnickýmm pracovníkům za službu, kterou prokazují lidem v obtížné ekonomické i sociální situaci.

„Ve světě, který běží na dvojí rychlost – na jedné straně vytváří bohatství a na druhé zapříčiňuje nerovnost – patříte k těm, kteří rozsévají setbu Božího království“, řekl jim František.

„Když totiž Ježíš přišel na svět a hlásal Otcovo království, skláněl se soucitně nad lidskými ranami. Přistupoval zejména k chudým, marginalizovaným a odepisovaným, ale také skleslým, opuštěným a utiskovaným lidem. Připomeňme si jeho slova: Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít...Takto nám Kristus odkryl srdce Boha, Otce, který se ujímá každého svého syna a dcery, chce je hájit a bránit jejich důstojnost. Volá nás k tomu, abychom vytvářeli takové lidské, sociální a hospodářské podmínky, za kterých by nikdo nebyl odepisován či pošlapáván ve svých základních právech, kde by nikdo nemusel trpět materiálním nedostatkem či kvůli samotě.“

Jak papež v závěru poznamenal, nevystačíme si s ochotným srdcem a lidskými silami. Setkání s chudým člověkem nás především vyzývá k lásce, díky které pocítíme, že je naším bratrem anebo sestrou, což je možné díky Kristu, přítomnému v onom člověku.

(jag)

1. března 2021, 14:30