Hledejte

Generální audience v knihovně Apoštolského paláce Generální audience v knihovně Apoštolského paláce 

Papež při generální audienci: Bratrství je výzvou pro Irák i celý svět

Papež František dnes dopoledne při pravidelné středeční generální audienci pronesl katechezi, věnovanou právě vykonané apoštolské cestě do Iráku.

Uvedla ji čtení z dvanácté a patnácté kapitoly první knihy Mojžíšovy, ve kterých Bůh nejprve povolává Abraháma, posílá jej do nové země a poté mu slibuje potomstvo početné jako hvězdy na nebi. Tentýž biblický úryvek zazněl minulou sobotu v Abrahámově rodišti – chaldejském Uru – při mezináboženském setkání, které vyvrcholilo společnou modlitbou Abrahamých potomků.

“Abrahám je otcem ve víře, protože poslechl Boží hlas, který mu sliboval potomstvo, vše opustil a vydal se na cestu. Bůh dostál svým slibům a ještě dnes vede naše kroky cestou pokoje, vede kroky těch, kteří kráčejí zemí s pohledem upřeným k nebi. Když jsme v Uru společně stáli pod svítícím nebem, týmž nebem, na kterém náš otec Abrahám spatřil nás, své potomstvo, zdálo se nám, že nám opět zaznívá v srdcích věta: Vy všichni jste bratři”.

PLNÉ ZNĚNÍ dnešní katecheze najdete ZDE. V samém závěru generální audience Svatý otec řekl:

„Pokračujeme v pouti postní dobou. Dávejte se vést Duchem svatým, který nás v Kristových stopách obrací směrem k Jeruzalému, kde Ježíš dokoná své vykupitelské poslání. Jako obyčejně nakonec myslím na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. Prosím o Boží milost, abyste jak v mládí, tak v utrpení a vzájemné manželské lásce došli k velikonoční radosti, posíleni po cestě obrácení a pokání, kterou nyní prožíváme. Všem vám žehnám.“

Po společné modlitbě Otče náš udělil Petrův nástupce apoštolské požehnání.

(jag)

10. března 2021, 13:54