Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež: Nikoli spotřeba, nýbrž citlivé nakládání s vodou

Státní sekretář Svatého stolce se papežovým jménem obrátil k vysokým představitelům OSN u příležitosti Světového dne vody, který od roku 1993 připadá na dnešní 22. březen. Jeho letošní motto – Cenit si vody – vybízí k šetrnému nakládání s tímto základním zdrojem, zdůrazňuje kard. Pietro Parolin.

Jak papež František připomíná v encyklice Laudato si´, „přístup k pitné a nezávadné vodě je podstatným, základním a  všeobecným lidským právem, protože na  něm závisí přežití, a je tedy podmínkou uplatňování ostatních lidských práv. Tento svět má velký sociální dluh vůči chudým, kteří nemají přístup k pitné vodě, čímž je jim upíráno právo na život zakořeněné v jejich nezcizitelné důstojnosti“ (30).

Téma letošního Světového dne tudíž vybízí ke změně jazyka i postojů, vyvozuje kardinál Parolin: „Neměli bychom mluvit o »spotřebě vody«, nýbrž jejím citlivém užívání, podle svých reálných potřeb a v úctě k potřebám druhých lidí. Jestliže má někdo nadbytek vody a rozhodl se ji uchovat s myšlenkou na celé lidstvo, ukazuje tím, že dosáhl takové morální úrovně, která mu umožňuje vidět dál než jen sebe a skupinu, ke které patří (Fratelli tutti, 117). Pokud tedy žijeme střídmě a za ústřední měřítko si volíme solidaritu, nejenom užíváme vodu racionálně, nýbrž ji sdílíme s těmi, kdo ji potřebují“, vyzdvihuje vatikánský státní sekretář.

Zajištění přístupu k pitné vodě vyžaduje neodkladný zásah států, veřejného i soukromého sektoru, vyzývá papežské poselství a poukazuje na nezbytnost závazných právních norem v této oblasti. Kvalita pitné vody totiž bezprostředně souvisí s potravinovou bezpečností a rizikem šíření infekčních chorob, jak dokazuje i současná sanitární krize, která prohloubila již existující sociální a ekonomické rozdíly a zvýraznila škody způsobené nedostatečným zásobováním vodou mezi nejnuznějšími obyvateli světa.

(jag)

22. března 2021, 14:16