Hledejte

Z dnešní generální audience Z dnešní generální audience 

Papež: Nelze sloužit dvěma pánům

Papež František o dnešní středě Svatého týdne pronesl z knihovny Apoštolského paláce katechezi, která vybočila z cyklu promluv o modlitbě. Věnoval ji nadcházejícímu velikonočnímu třídení a uvedly ji verše ze čtvrtého zpěvu o Hospodinově služebníku z knihy proroka Izaiáše, které uslyšíme na Velký pátek: Ačkoli bude boží Služebník nelidsky zohaven, mnozí nad ním užasnou a mnohé národy i krále přivede v údiv, předznamenává prorok.

Ve své dnešní katechezi papež mimo jiné řekl:

“Chtěl bych podotknout, že Ježíšovo zmrtvýchvstání zpozorovaly také stráže – vojáci, kteří hlídali hrob, aby učedníci neodnesli mrtvé tělo. Nepřátelé vše viděli, ale tvářili se, jako by se nic nestalo, protože byli podplaceni. Toto tajemství dokresluje Ježíšův výrok o dvou pánech – Bohu a mamonu, kterým nelze sloužit současně. Kdo slouží mamonu, je proti Bohu, a právě zde mamon dokázal změnit realitu. Ačkoli strážci uviděli nádheru vzkříšení, byli uplaceni, aby mlčeli. Pomysleme na to, jak často byli křesťané zaplaceni za to, aby v praxi neuznávali Kristovo zmrtvýchvstání, a nečinili to, co od nich Kristus žádal.

Drazí bratři a sestry, také letos budeme velikonoční obřady prožívat v kontextu pandemie. V mnoha situacích utrpení, zejména když dopadají na rodiny a obyvatelstvo již beztak zkoušené chudobou, kalamitami či konflikty, je Kristův kříž jako maják, který ukazuje přístav lodím, dosud plujícím na širém, rozbouřeném moři. Kristův kříž je znamením naděje, která neklame, a ujišťuje, že v plánu Boží spásy se neztratí ani jedna slza, ani jeden povzdech. Prosme Pána, aby nám dal milost sloužit, uznat tohoto Pána a nedat se uplatit k tomu, abychom na něj zapomněli”.

KATECHEZI V PLNÉM ZNĚNÍ najdete ZDE.

V závěru generální audience, po shrnutí katecheze v různých jazycích, se papež rozloučil opět v italštině:

“O tomto Svatém týdnu se snažte hlouběji sjednocovat s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem. Zakusíte tak dobrotu Boha, který neušetřil svého vlastního Syna, aby nás vykoupil z hříchu a učinil z nás  Boží děti »bez poskvrny«, které »září jako hvězdy ve vesmíru« (Flp 2, 15). Nakonec jako obvykle myslím na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. Vybízím vás, abyste byli obrazem milosrdné Boží dobroty a svědky naděje. Všem vám žehnám!”

(jag)

31. března 2021, 14:50