Hledejte

Připomínka Mezinárodního dne vzácných nemocí Připomínka Mezinárodního dne vzácných nemocí 

Papež: Léčit děti modlitbou

Po nedělní modlitbě Anděl Páně připomenul papež František Mezinárodní den vzácných onemocnění, který připadl na 28. února.

Zejména upozornil na důležitost sdružení, která propojují nositele těchto chorob i jejich rodiny, a poukázal na jejich pomoc při utváření solidárních sítí. A poté vyzval k půstu, který nespočívá v odříkání jídla, nýbrž varuje se pomluv a klepů.

„V případě vzácných onemocnění je výjimečně důležité utvářet solidární sítě mezi rodinnými příslušníky pacientů, kterou tato sdružení podporují a která brání jejich osamocenosti a napomáhá výměně zkušeností a rad. Povzbuzuji všechny iniciativy, které umožňují výzkum a léčbu těchto chorob, a ujišťuji o své blízkosti nemocným, jejich rodinám a zejména dětem. Buďte s nemocnými, trpícími dětmi, modlete se za ně, dejte jim pocítit pohlazení Boží lásky, něhu...A také zkuste léčit děti modlitbou...když se vyskytnou tyto nemoci, o kterých se nic neví, které mají špatnou prognózu. Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti“.

Poté papež popřál všem poutníkům požehnanou postní dobu a poradil jim půst, kvůli kterému nebudou hladovět. Spočívá v tom, že se vystříháme zlomyslného klevetění a nactiutrhání.

„V této postní době nebudu nikoho pomlouvat, nebudu šířit drby...To můžeme udělat skutečně všichni a je to krásný půst. Nezapomínejte, že bude také užitečné, když si každý den přečteme kousek z evangelia. Noste s sebou malé evangelium v kapse nebo kabelce a když máte čas, přečtěte si jakýkoli úryvek. To otevírá srdce Pánu.“

Papež František rovněž v neděli apeloval na propuštění tří set studentek, unesených v nigerijském státě Zamfara. Téhož večera nigerijská vláda potvrdila, že 317 dívek bylo osvobozeno ze zajetí.

(jag)

1. března 2021, 14:24