Hledejte

Delegace sdružení FIDESCO v Klementinském sále apoštolského paláce Delegace sdružení FIDESCO v Klementinském sále apoštolského paláce 

Papež: Kristus je přítomen v chudých a odepsaných

„Ti, kdo se angažují ve vašem díle, nacházejí nejen příležitost k otevřenosti světu a kultuře, ale také způsob, jak odpovídat na Boží milosrdenství, které jim bylo prokázáno,“ s těmito slovy se papež obrátil k vedení a dobrovolníkům Katolické organizace pro mezinárodní solidaritu FIDESCO. František připomněl, že tato instituce již čtyřicet let vytrvale slouží bratřím a sestrám v dalekých zemích, zejména zraněným a marginalizovaným, a přece Bohem neméně milovaným a obdařeným stejnou důstojností.

Svatý otec poznamenal, že při rozjímání nad Utrpením Páně je dobré uvědomit si, že trpící Kristus je přítomen v chudém, odepsaném, nemocném a hladovém člověku, který v sobě nosí tajemství kříže. Papež povzbudil členy organizace, aby svou práci prožívali v osobním vztahu k Pánu, v životě víry, a aby si zachovali úžas, fascinaci a nadšení životem evangelního bratrství. Je to potřebné obzvláště v těžkých chvílách osamělosti, malomyslnosti a zklamání.

„Vaše solidární činnost se zaměřuje na integrální rozvoj člověka, nejen na péči o jeho materiální potřeby, ale také na sociální integraci, intelektuální, kulturní a duchovní růst, zasazujete se o uznání důstojnosti každého jednotlivce. Chci vás povzbudit, abyste vytrvali na této cestě a zůstali zakořeněni v sociálním učení církve. Dnes je více než kdykoli dříve důležité, aby věřící v Krista byli svědky něžnosti a soucitu. Když nasaloucháme volání ubohých, které se v nás rozléhá, necháváme se vyprovokovat utrpením druhých a rozhodneme se k daleké cestě, abychom se dotkli jejich ran – které jsou Kristovými ranami – podílíme se nejen na budování krásnějšího, bratrštějšího a evangelnějšího světa, ale posiluje církve v jejím poslání uspěšovat příchod Božího království (srov. Evangelii gaudium, 180).“

(job)

20. března 2021, 16:42