Hledejte

Dnešní generální audience Dnešní generální audience 

Papež: Dialog s Bohem je milost naší víry

Papež František dnes v knihovně Apoštolského paláce pronesl již 25. katechezi z cyklu o modlitbě.

Předcházelo ji čtení z osmé kapitoly listu Římanům, ve které svatý Pavel ukazuje působení Ducha Božího v životě křesťana. Papež svou promluvu věnoval modlitbě, díky které zakoušíme nezměrnou trojiční lásku, a v jejím závěru řekl:

„Velice namáhavě a vzdáleně si představujeme lásku, jíž je obtěžkána Nejsvětější Trojice, a jak propastná je vzájemná dobrotivost mezi Otcem, Synem a Duchem svatým. Východní ikony nám dávají vytušit něco z tohoto tajemství, které je původem a radostí veškerenstva.

Především jsme ani zdaleka nevěřili tomu, že by se tato božská láska rozšířila a přistála u lidských břehů. Jsme cílem lásky, která na zemi nemá rovných. Katechismus vysvětluje: „Ježíšovo svaté lidství je tedy cesta, kterou nás Duch svatý učí modlit se k Bohu, našemu Otci“ (2664). Toto je milost naší víry. Opravdu jsme nemohli doufat ve vyšší povolání: Ježíšovo lidství nám poskytlo podíl na životě samotné Trojice“.

PLNÉ ZNĚNÍ dnešní katecheze papeže Františka najdete ZDE.

Po pozdravech v jednotlivých jazycích se papež rozloučil opět italsky:

“Přeji vám, aby postní doba každého přivedla k niternějšímu vztahu s Kristem a jeho horlivějšímu následování. A nakonec – jako obyčejně – myslím na staré a mladé lidi, nemocné a novomanžele. Kéž byste v tajemství Boha, který se vydává ke spáse všech, dokázali odkrýt sílu k řešení těžkých momentů. Všem vám žehnám”.

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

(jag)

3. března 2021, 14:08