Hledejte

Mše o neděli Božího milosrdenství (4.9.2020) Mše o neděli Božího milosrdenství (4.9.2020) 

Papež: Prosme Krista o dar milosrdenství

Po nedělní modlitbě Anděl Páně papež František připomenul, že uplynulo devadesát let od chvíle, kdy Kristus (22. února 1931) vyzval polskou řeholnici Faustynu Kowalskou, aby šířila obraz Božího Milosrdenství s nápisem “Ježíši, důvěřuji ti”. Jak papež zdůraznil, “toto poselství není nic jiného, než evangelium Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, aby nás obdaroval Otcovým milosrdenstvím”.

V dnešním listě biskupovi polské diecéze Płock, mons. Liberovi, se papež připojuje k oslavám, modlitbě a radosti tamní církve nad tímto výročím a z deníčku sv. Faustyny cituje Ježíšovu poznámku o tom, že lidstvo nikdy nedojde pokoje, pokud se neobrátí ke zdroji milosrdenství. Je tedy nasnadě, aby František vyzval:

“Obraťme se k tomuto prameni. Prosme Krista o dar milosrdenství. Dovolme, aby nás objal, dejme se jím prostoupit. Mějme odvahu a vraťme se k Ježíši, setkávejme se s jeho láskou a milosrdenstvím ve svátostech. Vnímejme jeho blízkost a něhu, abychom byli více uschopňováni k milosrdenství, trpělivosti, odpuštění a lásce”.

Papež František připomíná také slova sv. Jana Pavla II., který se zjevením seznámil všeobecnou církev. V srpnu 2002, při dedikaci svatyně Božího milosrdenství v Lagevnikách u Krakova, tento polský papež prohlásil: “Oheň milosrdenství je třeba sdílet tomuto světu. V Božím milosrdenství svět najde pokoj a člověk štěstí”. A právě tento úkol svěřuje papež František płocké církvi.

(jag)

22. února 2021, 14:18