Hledejte

Papež: Připusťme, aby na nás – jako na Samaritána – dolehlo utrpení druhých

V krizích odkrýváme své srdce – jeho pevnost, slitovnost, velikost anebo malost, připomíná papež František účastníkům kongresu o náboženské výchově, který dnes začal v Los Angeles.

Patronát nad ním převzala tamní arcidiecéze, která slaví 65 let od založení a půl století od prvního konání Dne mládeže.

„Není pochyb, že jsme se ocitli v době, která je pro všechny obtížná, v krizovém čase. Jak příhodně tedy zní výzva vašeho kongresu: »Hlásej příslib! Potřebujeme hlásat a připomínat si, že jsme dostali příslib od Boha a že Bůh tento příslib dodrží« (srov. 1 Kor 1,9-11). Zároveň máme pamatovat, že »každá žena, každý muž a každá nová generace nese příslib nové vztahové, intelektuální, kulturní a duchovní energie« (Fratelli tutti, 196)“.

Pandemie poznamenala životy lidí i dění v našich společenstvích, pokračoval papež František. Při pohledu na tuto i jiné skutečnosti je nezbytné utvářet zítřek, což vyžaduje snahu, sílu i oddanost všech.

„Je třeba jednat v Samaritánově stylu, připustit, aby na mne dolehlo to, co kolem sebe vidím, za vědomí, že utrpení mne změní. Je nutné zabývat se utrpením druhých. Mnohá svědectví o nezištné a velkorysé lásce, která jsme zaznamenali v těchto měsících, zanechala nesmazatelnou stopu ve svědomích a také sociálním tkanivu. Naučila nás, že zájem o druhé, péče, doprovázení a obětavost jsou nezbytné, aby se sytilo bratrství. Tato svědectví hlásala a uskutečňovala Boží příslib“.

Krize nás staví na rozcestí, upozornil papež František, a žádá si volbu té správné cesty. Mějme na zřeteli, dodal, že z krize nikdy nevyjdeme takoví, jací jsme byli na počátku, buď se změníme k lepšímu, anebo k horšímu.

„Velmi si přeji, abychom v této době, ve které je nám dáno žít, přispěli uznáváním důstojnosti každého člověka k obnově celosvětového úsilí o bratrství. Bratrství mezi všemi: Potřebujeme společenství, které nás podporuje a pomáhá nám, v kterém si můžeme navzájem pomáhat hledět do budoucnosti. Jak důležité je společně snít a hledět vpřed! (Fratelli tutti, 8)“

V závěru videoposelství papež pozdravil zejména mladé lidi a vyzval je k naději, která promlouvá o realitě hluboce ukotvené v každé lidské bytosti, nehledě na konkrétní okolnosti a dějinnou podmíněnost jejího života.

„A připomeňme ještě jednu další skutečnost – totiž tu, že sny se vytvářejí společně. Sněme tedy jako jedna lidská rodina, jako souputníci s týmž lidským tělem, jako děti jedné země, která je naším společným domovem, každý s bohatstvím své víry a svého přesvědčení, každý sice se svým vlastním hlasem, ale všichni jako bratři a sestry! (Fratelli tutti, 8)“.

Řekl papež František  účastníkům kongresu o náboženské výchově, který probíhá v Los Angeles.

(jag)

19. února 2021, 11:24