Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež připomenul Světový den rozhlasu

„Na rozhlasu je krásné, že přináší slovo i na nejodlehlejší místa“, poznamenává papež František k dnešnímu Světovému dni rádia, který připomíná první rozhlasové vysílání v Organizaci spojených národů. Psal se 13. únor 1946.

Letošní Světový den se zaměřuje na trojí aspekt rozhlasového vysílání – jeho evoluci, inovaci a propojení, jímž slouží společnosti. V letošním poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků (24.1.2021) papež František připomenul, že toto trojí hledisko má přispívat komunikaci, jejímž základem je setkávání, kontakt s realitou a její poznávání.

(jag)

13. února 2021, 13:30