Hledejte

Papež: Násilí na ženách je zbabělost a úpadek lidstva

V únorovém videoposelství, kterým Svatý otec doprovází všeobecný úmysl Celosvětové sítě modlitby (Apoštolátu modlitby), vysílá důrazný signál proti různým typům násilí, páchaného na ženách. Papež takové činy označuje za „zbabělost a úpadek celého lidstva“ a žádá, aby společnost chránila jejich oběti a naslouchala jejich utrpení.

Dramatičnost zvoleného tématu zvýrazňuje rovněž výtvarné zpracování videoposelství, kterého se ujal italský designér Hermes Mangialardo. Formou animovaného filmu, který se střídá se záběry papeže Františka, vypráví jeden příběh násilí na ženách, jehož protagonistka se dokáže vzepřít zneužívání díky vnitřní síle a pomoci okolí.

„Také dnes existují ženy, které snášejí násilí – psychologické, verbální, fyzické, sexuální. Je ohromující, jaký počet žen takové násilí zasahuje, uráží a tupí. Různé formy špatného zacházení, kterým mnohé ženy trpí, jsou ničemností a znamenají úpadek celého lidstva. Jak pro muže, tak pro celé lidstvo. Svědectví obětí, které našly odvahu prolomit ticho, jsou voláním o pomoc, které nelze opomíjet. Nemůžeme stočit zrak na opačnou stranu. Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout“.

Vybízí Svatý otec celosvětové společenství. Ačkoli nejméně 155 zemí schválilo zákony trestající domácí násilí na ženách a 140 států má příslušnou legislativu o sexuálním zneužívání na pracovišti, není řečeno, že tato opatření jsou vždy uváděna do praxe a respektována. Podle statistik OSN (z listopadu 2020) denně dochází ke 137 vraždám žen v domácím prostředí, a tedy rukou některého z příbuzných, téměř polovina obětí obchodu s lidmi jsou dospělé ženy a jedna žena ze tří byla vystavena fyzickému či sexuálnímu násilí .

Dodejme, že únorový národní úmysl Apoštolátu modlitby se zaměřuje na zdravotníky a vybízí k modlitbě za všechny, „kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou“.

(jag)

1. února 2021, 17:14