Hledejte

Z audience pro Evropský institut mezinárodních studií Z audience pro Evropský institut mezinárodních studií 

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu světu

Papež František dnes přijal vedoucí pracovníky Evropského institutu mezinárodních studií, který sídlí ve Stockholmu a Salamance. Dvanáctičlennou delegaci doprovázel biskup švédského hlavního města, kard. Arborelius.

Papež ocenil nedávnou publikaci této vědecké instituce, propojující evropské a latinskoamerické země, která se zaměřuje na kulturu setkávání v oblasti mezinárodních vztahů, mezináboženského dialogu a mírového úsilí. Jak poznamenal, přetrvávající globální zdravotnická krize zvýraznila naléhavost kultury setkávání v rámci celého lidstva, neboť jejím prostřednictvím se hledají styčné body, staví mosty a vypracovávají inkluzivní projekty. Tento zorný úhel dává příležitost k účasti světových náboženství a klade jim značné výzvy. Akademickým pracovníkům a diplomatům různých zemí přísluší důležitá úloha při podpoře kultury setkávání a jejím šíření, zdůraznil papež František:

“Požaduje se, aby se váš přínos zakládal na souborné analýze, ale zároveň se zaměřoval na aplikaci praktických výsledků se zvláštním zřetelem k právům nejchudších a marginalizovaných lidí. Jinými slovy – soulad mysli a srdce má usilovat o všeobecné společné dobro (…) a všestranný rozvoj každého člověka bez výjimky či  nespravedlivé diskriminace. V současné době takový přístup náleží – spolu s obhajobou a podporou lidských práv – právě politickým a náboženským lídrům, protože kultura setkávání se skutečně může stát východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu. Jedině tato kultura navíc může vést k udržitelné spravedlnosti a míru pro všechny, stejně jako k autentické péči o náš společný domov”.

Římský biskup proto vyzval vedení Evropského institutu mezinárodních studií k hledání nových a tvořivých cest, které by rozvíjely kulturu setkávání k užitku svornosti a blahobytu budoucích generací, a to zejména dnes, kdy se lidstvo vyrovnává s nejistotou a problémy přítomné doby.

(jag)

12. února 2021, 13:08