Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Nové Motu proprio papeže Františka upravuje vatikánský trestní zákoník. S ohledem na změnu dnešní senzibility byl zrušen tzv. kontumační proces, tedy proces, kdy se některá ze stran sporu fyzicky nedostaví k soudu. Úřad promotora spravedlnosti, který má v katolické církvi podobnou roli jako státní zástupce, předkládá žalobu ve třech soudních stupních.

Snížení trestů, možnost dohody na programu veřejně prospěšných prací a dobrovolnických aktivit,  pozastavení trestního řízení v případě oprávněné překážky na straně obžalovaného, to jsou některé novinky zavedené v trestním zákoníku Městského státu Vatikán, které zavádí Motu Proprio papeže Františka zveřejněné v úterý 16. února.

První článek stanovuje snížení trestu o 45 až 120 dní za každý rok již odpykaného trestu, pro odsouzené, kteří během výkonu trestu, vykázali dobré chování a účastnili se resocializačního programu zacíleného na zmírnění následků trestného činu. Odsouzený může navrhnout vykonávání veřejně prospěšných činnosti či dobrovolnických aktivit v sociální oblasti. Dosavadní vatikánský právní řád podobné možnosti nepředvídal.

Druhý článek zavádí změnu ohledně trestních soudních procesů a ruší tzv. “kontumační proces”. Pokud se obviněný odmítá dostavit k soudnímu řízení aniž by doložil oprávněnou překážku, proces přesto pokračuje a za zástupce obviněného je považován jeho obhájce. Pokud se však obviněný nedostaví k soudnímu stání a nemožnost jeho účasti je doložena z důvodu oprávněné a závažné překážky, musí soud řízení odročit.

Třetí článek upravuje a doplňuje právní řád Městského státu Vatikán. Stanovuje, že soudci rovněž po ukončení svého působení mají nadále právo na veškeré sociální služby a garance, jakým se těší vatikánští občané. 

Důležitá změna se týká druhého a třetího soudního stupně. Dosavadní normy stanovovaly, že v případě odvolacího a posléze kasačního řízení musí úřad veřejného žalobce zastávat jiný soudce než ten, který rozhodoval v první instanci. Nyní se ve dvou článcích stanovuje, že také v odvolacím a kasačním řízení vykonává tyto funkce soudce, který má funkci promotora spravedlnosti. Odlišné bude samozřejmě kolegium povolané k posouzení kauzy.

(job)

17. února 2021, 16:54