Hledejte

Boží služebnice Armida Barelli Boží služebnice Armida Barelli 

Mezi kandidáty blahořečení zapsán předek princezny Diany

Papež František schválil vydání nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Potvrzení zázraku otevírá cestu k beatifikaci italské řeholnice Armidy Barelli z třetího řádu sv. Františka, spoluzakladatelky sekulárního institutu Misionářek majestátu Našeho Pána Ježíše Krista (Missionarie della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo). Zbývá tedy již pouze určit datum blahořečení.

Armida Barelli (1882-1952) pocházela ze zámožné měšťanské rodiny. Na začátku 20. století pomáhal opuštěným dětem v neblaze proslulých milánských čtvrtích. V rámci Katolické akce zorganizovala ve svém městě hnutí pro děvčata. Zemřela v pověsti svatosti roku 1952 a byla pohřbnena v kapli institutu, tkerý založila.

Další dekrety potvrzené papežem v sobotu 20. února ohlašují heroické ctnosti sedmi Božích služebníků. Jeden z nich se týká anglického kněze a konvertity Ignáce od sv. Pavla (občanským jménem George Spencer, 1799-1864) z kongregace passionistů. Jeho otcem byl druhý hrabě Spencer z téže rodiny, ze které pocházela princezna Diana, nejmladší dcera osmého hraběte Spencera, Edwarda Johna.

Mezi Božími služebníky zařazenými mezi kandidáty oltáře je také portugalský kněz Albino Alves da Cunha e Silva (1882-1973). Po vypuknutí revoluce v roce 1910 a vydání antiklerikálnch zákonů byl odsouzen k vyhnanství v Africe. Podařilo se mu však uprchnout a odjet do Brazílie, kde založil Dům milosrdenství, známý jako nemocnice otce Albina. Po celý svůj život se obětavě věnoval starým a nemocným lidem.

Dalšími kandidáty blahořečení jsou tři italské řeholnice, misionářky v někdejším Belgickém Kongu, které se rovněž věnovaly službě nemocným a chudým. Nakazily se tehdy tajmnou nemocí, dnes známou jako ebola, které v roce 1995 podlehly (Floralba Rondi, Clarangela Ghilardi, Dinarosa Belleri). A dále sigmatizovaná italská augustiniánka z přelomu 18. a 19. století  Maria Felicita Fortunata Baseggio (1752-1829) a italská učitelka a laička, Elisa Giambelluca (1941-1986), která zemřela na nádorové onemocnění v roce 1986.

(job)

22. února 2021, 12:32