Hledejte

Svatopetrské náměstí při modlitbě Angelus Svatopetrské náměstí při modlitbě Angelus 

Františkovy pozdravy po polední modlitbě

Po nedělní polední modlitbě na svatopetrském náměstí včera papež František oslovil přítomné s několika poznámkami a pozdravy.

„Drazí bratři a sestry, vždy jsem vděčný všem, kdo pracují ve prospěch migrantů. Děkuji všem za to, co pro migranty dělají,“ začal papež. Připojil se poté k biskupům Kolumbie, kteří podpořili kolumbijský státní projekt ochrany a integrace  venezuelských migrantů. „A tohle nedělá nějaký bohatý rozvinutý stát. Ne, dělá to stát, který má spoustu problémů s vlastním rozvojem, s chudobou a bezpečností,“ poznamenal František a poděkoval Kolumbii.

V Itálii se 14. února slaví nejen svátek svatého Valentýna, ale také svatých Cyrila a Metoděje. Papež tedy pokračoval: „Dnes, v den svátku svatých Cyrila a Metoděje, misionářů slovanských národů, které svatý Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony Evropy, srdečně zdravím všechny obyvatele v zemích, kde tito svatí bratři působili. Ať vám jejich přímluva pomůže najít nové způsoby, jak sdílet evangelium. Tito dva neměli strach hledat nové cesty komunikace. Ať jejich přímluva posílí v křesťanských církvích touhu kráčet k plné jednotě v respektu k rozdílům.“

Papež také požehnal všech zamilovaným při příležitosti svátku svatého Valentýna a ujistil je o svých modlitbách za ně.

(vac)

15. února 2021, 14:20