Hledejte

Angelus v knihovně Apoštolského paláce Angelus v knihovně Apoštolského paláce  

Petrův nástupce vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů

Petrův nástupce dnes v pravé poledne pronesl promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Zaměřil se na Ježíšovo kázání v kafarnaumské synagoze.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy před mariánskou modlitbou Anděl Páně najdete ZDE.

Po hlavní promluvě papež František připomenul úterní svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy evangelium přivádí na scénu dva staré, moudré lidi – Simeona a Annu. Využil této okolnosti, aby vyhlásil nový Světový den, věnovaný prarodičům a seniorům.

„Pozítří, 2. února, oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, kde dva staří lidé – Simeon a Anna, osvícení Duchem svatým, rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Duch svatý ještě dnes  podněcuje v seniorech moudré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. Na staré lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných a uchovávaných kořenů. Proto jsem se rozhodl ustavit Světový den prarodičů a seniorů, který se v celé církvi bude konat každou čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak, protože, jak říká prorok Joel, prarodiče před svými vnuky sní a mají vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují. Právě 2. února slavíme setkání prarodičů s vnuky.“

Jak v souvislosti s papežovým oznámením sdělil vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život, „pastorace seniorů je neodkladnou prioritou v každém křesťanském společenství. V encyklice Fratelli tutti připomíná Svatý otec, že nikdo se nezachrání sám, a proto je nutné docenit duchovní i lidské bohatství, předávané skrze pokolení“. Úřad pro laiky, rodinu a život již uspořádal první kongres, věnovaný pastoraci seniorů, a po dnešním ustavení nového Světového dne chce vyvíjet ještě důraznější úsilí, které by zamezovalo „odpisu“ starých lidí a naopak doceňovalo jejich charismata. V závislosti na vývoji pandemické situace úřad ohlásil, že v předvečer prvního Světového dne prarodičů a seniorů, v neděli 25.7., bude papež sloužit mši svatou ve Vatikánské bazilice, a vyzval k přípravě na tuto událost v místních církvích.

Pandemie potvrdila, nakolik je důležité právo na zdraví, řekl dále papež František v souvislosti s dnešním Světovým dnem boje proti lepře. Nejen koronavirus, ale též malomocenství nepřestává kosit oběti zejména v Indii, Brazílii a Indonésii, kam se soustředí 80 procent úmrtí. Denně se leprou nakazí 553 lidí, celkový počet případů za rok 2019 (poslední dostupný statistický údaj) činil 202 tisíc, z toho 15 tisíc dětí.

„Dnes si připomínáme Světový den pomoci malomocných, který před více než šedesáti lety zahájil Raoul Follereau a v němž pokračují sdružení inspirovaná jeho humanitárním dílem. Vyjadřuji blízkost všem, kteří trpí touto nemocí. Povzbuzuji misionáře, zdravotníky a všechny dobrovolníky zapojené do služby těmto lidem. Pandemie potvrdila, nakolik je důležité právo na zdraví zejména pro nejslabší jedince. Přál bych si, aby státní představitelé spojili síly v léčbě nemocných Hansenovou chorobou a umožnili jejich sociální začlenění“.

V samém závěru papež pozval k mikrofonu zástupce dětí z italské Katolické akce, které se zúčastnily letošní virtuální Karavany míru. V jiných letech vypouštěly barevné balonky z okna Apoštolského paláce, dnes své vrstevníky vyzvaly k následování Ježíše, vzájemné péči a pozornosti vůči potřebným lidem v okolí.

(jag)

31. ledna 2021, 14:21