Hledejte

Biden 46. prezidentem USA, inaugurační ceremonie Biden 46. prezidentem USA, inaugurační ceremonie 

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění:

U příležitosti vaší inaugurace jako 46. prezidenta Spojených států amerických vám zasílám srdečné přání všeho dobrého a ujišťuji vás o svých modlitbách, aby vás Všemohoucí Bůh obdařil moudrostí a silou k vykonávání tohoto vysokého úřadu. Kéž Američané pod vaším vedením nadále čerpají sílu z ušlechtilých politických, etických a náboženských hodnot, jež inspirovaly tento národ od jeho založení. V době, kdy vážné krize, s nimiž se naše lidská rodina potýká, vybízejí k prozíravým a společným reakcím, se modlím, aby vaše rozhodnutí byla vedena úsilím o budování společnosti vyznačující se autentickou spravedlností a svobodou, jakož i neochvějnou úctou k právům a důstojnosti každé lidské bytosti, zejména slabých, zranitelných a těch, kdo nemají hlas. Prosím rovněž Boha, zdroj veškeré moudrosti a pravdy, aby vedl vaše úsilí o posílení porozumění, smíření a míru ve Spojených státech a mezi národy na celém světě, směřujících k podpoře všeobecného společného dobra. V tomto duchu rád vyprošuji hojnost požehnání vám a vaší rodině a milovanému americkému lidu. Papež František

(job)

20. ledna 2021, 19:33