Hledejte

Papež František před obrazem P. Marie Guadalupské, 12. prosince 2020, Bazilika sv. Petra Papež František před obrazem P. Marie Guadalupské, 12. prosince 2020, Bazilika sv. Petra 

Papež k latinskoamerickým biskupům: Církev se rozpoznává v lámání chleba

O misijním vycházení Kristových učedníků mluví motto prvního Církevního shromáždění Latinské Ameriky a Karibiku. Představeno bylo včera v bazilice P. Marie Guadalupské v Mexiku, kde má také letos na konci listopadu proběhnout. Papež František akci podpořil prostřednictvím videoposelství, ve kterém zdůrazňuje, že kde je přehlížen lid, vznikají elity.

„Drahý Migueli… chci být s vámi v této chvíli a v přípravách, které potrvají do listopadu,“ bratrským a hovorovým tónem se papež František obrací v úvodu svého videoposelství k předsedovi Biskupské rady Latinské Ameriky (CELAM), kterým je arcibiskup peruánského Trujilla Miguel Cabrejos Vidarte. Církevní shromáždění ve dnech 21. – 28. listopadu chce navázat na pátou Plenární konferenci latinskoamerických biskupů v Aparecidě a za cíl si klade reflexi nad situací jednotlivých národů a problémů kontinentu, povzbuzení pastorační práce a hledání nových cest v synodnálním klíči.

Papež ve videoposelství zdůrazňuje, že shromáždění nemá být jen jednou z dalších konferencí latinskoamerických biskupů – jakkoli dodává, že z poselství Aparecidy zůstává aktuální – nýbrž má být setkáním putujícího Božího lidu, laiků, zasvěcených, kněží a biskupů, kteří se společně modlí, rozmlouvají spolu, přemýšlejí, debatují a hledají Boží vůli. František pak v osobním tónu pokračuje:

„Chtěl bych ti dát dvě kritéria, aby vás doprovázela v tomto čase, v čase, který otevírá nové horizonty naděje. Na prvním místě: být společně s Božím lidem.  Ať se toto církevní shromáždění nestane elitou, oddělenou od svatého věřícího Božího lidu. Být společně s Božím lidem, nezapomínejte na to, všichni jsme součástí Božího lidu, všichni do něho patříme, a právě tento Boží lid je neomylný „in credendo“, jak říká koncil, právě on nám poskytuje přináležitost. Mimo Boží lid vznikají elity, elity osvícené tou či onou ideologií, avšak toto není Církev. Církev se rozpoznává v lámání chleba, Církev se pojímá ve společenství se všemi, bez vyčleňování.“

Druhým bodem, který předkládá papež František jako základní v přípravách na toto latinskoamerické shromáždění, je modlitba. „Pán stojí v našem středu, kéž dovolí, abychom zaslechli jeho hlas,“ dodává Svatý otec a připojuje ujištění o své blízkosti v modlitbě a povzbuzení k odvaze.

(job)

 

Poselství latinskoamerickým biskupům - originál
25. ledna 2021, 10:48