Hledejte

Audience pro Bernice Albertine Kingovou (2018) Audience pro Bernice Albertine Kingovou (2018) 

Papež: Sen Martina Luthera Kinga je stále akutální

“Je možné společně pracovat na utváření společenství založeného na spravedlnosti a bratrské lásce”, píše papež František v poselství, adresovaném dceři Martina Luthera Kinga, paní Bernice Albertine Kingové, aktivistce a předsedkyni King Center v Atlantě.

Papežův pozdrav a požehnání jsou určeny účastníkům připomínky Martina Luthera Kinga jr. (“Martin Luther King Day”), která se dnes koná ve Spojených státech a připomíná život a odkaz tohoto vůdčího bojovníka za občanská práva Afroameričanů. “V dnešním světě, v němž se množí problémy, týkající se sociální nespravedlnosti, rozdělení a konflikty, které brání v uskutečňování společného dobra, je nadále aktuální sen Martina Luthera Kinga o harmonickém soužití a rovnosti mezi všemi lidmi, k nimž se dospívá nenásilím a mírovými prostředky”, píše papež František.

Římský biskup cituje z encykliky Fratelli tutti a zdůrazňuje, že “každý z nás je povolán k tomu, aby byl tvůrcem míru, sjednocoval, a nikoli rozděloval, otevíral cestu k dialogu tím, že vymýtí násilí a nebude ho v sobě uchovávat”. Takto, pokračuje papež, na sebe nebudeme navzájem pohlížet jako na cizince, nýbrž jako na bližní, v pravdě naší společné důstojnosti dětí Nejvyššího. “Pouze za každodenního trvalého úsilí o konkrétní naplnění této vize”, uzavírá František, “je možné společně pracovat na utváření společenství založeného na spravedlnosti a bratrské lásce”.

(jag)

18. ledna 2021, 18:34