Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Papež rozdal Bible a vyzval k modlitbě za bezdomovce zemřelé zimou

Po nedělní modlitbě Anděl Páně v knihovně Apoštolské knihovny se papež František ještě jednou vrátil k dnešní Neděli Božího Slova připomněl význam Písma svatého v životě křesťana:

Drazí bratři a sestry! Tato neděle je věnována Božímu slovu. Jedním z velkých darů naší doby je nové objevení Písma svatého v životě církve, na všech úrovních. Nikdy dříve nebyla Bible takto přístupná všem a ve všech jazycích a nyní také v audiovizuálních a digitálních formátech. Sv. Jeroným, jehož šestnáctisté výročí smrti jsem nedávno připomněl, říká, že kdo nezná Písmo, nezná Krista. A platí to rovněž obráceně, Ježíš Kristus, Slovo učiněné tělem, zemřelý a zmrtvýchvstalý, nám otevírá mysl k porozumění Písmu. Děje se to zejména v liturgii, ale také když se modlíme sami nebo ve skupině, zejména při četbě evangelia a žalmů. Chtěl bych poděkovat farnostem a povzbudit je ve vytrvalém úsilí vychovávat k naslouchání Božímu Slovu. Ať nám nikdy neschází radost z rozsévání evangelia. A ještě jednou chci zopakovat: osvojte si zvyk nosit vždycky v kapse malé vydání evangelia, abyste ho mohli číst během dne. Aspoň tři, čtyři verše. Mít evangelium vždy při sobě!

Dodejme ještě, že papež František dnes dopoledne věnoval zvláštní vydání Bible, připravené pro tuto příležitost, různým kategoriím reprezentujícím různorodost Božího lidu, byli mezi nimi například fotbalista římského klubu Lorenzo Pellegrini nebo pákistánská studentka Biblického institutu, dva katecheté, nedávno biřmovaní mladí lidé, jihosúdánští bohoslovci a profesor medicíny, specialista na nakažlivé nemoci. Jak dnes potvrdil vatikánský tiskový mluvčí, vzhledem k papežově zdravotní indispozici došlo k předání v Domě svaté Marty.

Svatý otec rovněž vybídl k modlitbě za bezdomovce, který v minulém týdnu zemřel nedaleko Vatikánu.

Jen pár metrů od Náměstí sv. Petra byl 20. ledna nalezen nigérijský bezdomovec, šestačtyřicetiletý Edwin, který zemřel zimou. Jeho osud se pojí s mnoha dalšími bezdomovci, kteří v nedávné době za stejně dramatických okolností zemřeli v Římě. Modleme se za Edwina. Ať nás v tom provázeují slova sv. Řehoře Velikého, který nad žebrákem zemřelým zimou prohlásil, že toho dne se nebudou sloužit mše, neboť připomíná Velký pátek. Mysleme na Edwina. Mysleme na to, co asi cítil tento šestačtyřicetiletý muž v zimě, ignorovaný celým okolím. Opuštěný – rovněž od nás. Modleme se za něho!

Papež František připomněl také dvě aktuality spojené s církevním kalendářem:

Zítra odpoledne budeme v Bazilice sv. Pavla za hradbami slavit nešpory ze svátku Obrácení sv. Pavla, na závěr týdnem modliteb za jednotu křesťanů, spolu s reprezentanty dalších církví a církevních komunit. Chtěl bych vás pozvat, abyste se duchovně připojili k naší modlitbě.

Dnes je také památka sv. Františká Sáleského, patrona novinářů. Včera bylo zveřjeněno poselství ke světovému dni sdělovacích prostředků nadepsané »„Pojď a podívej se!“ (Jan 1,46). Komunikovat skrze setkávání s lidmi, jací jsou a kde žijí«. Chtěl bych vyzvat všechny novináře a komunikátory, aby šli a podívali se také tam, kam nikdo chodit nechce a dosvědčovali pravdu.

Na závěr papež pozdravil všechny, kdo ho sledují prostřednictvím různých médií a zvláštní vzpomínku a výzvu k modlitbě věnoval rodinám, které se potýkají s těžkostmi této historické chvíle. „Modleme se za tyto rodiny a nakolik je to možné, buďme jim nablízku,“ dodal Svatý otec.

(job)

24. ledna 2021, 16:06